Search Aurora's site

Search Aurora's site

Aurora Hjälpa att Reparera din Hårddisk i Stockholm

Aurora Reparerar Hårddiskar, Vi kan reparera, rädda, laga & fixa din hårddisk i Stockholm


Ni är välkommna in på kostnadsfri Drop-in Diagnos!Tony Kvarnström

Vår direktör och data recovery ingenjör, Tony Kvarnström, började med räddning av data från stora IBM och CDC Disk-Packs under 70-talet och har sedan dess fortsatt med ännu mer krävande data recovery uppdrag för många av Europas största företag.


Aurora Data Recovery har över 36 års erfarenhet* av att laga och reparera hårddiskar.AKUT eller högsta prioritet ?


Aurora är, för corporate avtalskunder, i beredskap varje dag från 09:00 till 23:00. Vid behov och efter skriftlig beställning, bemannas laboratorielokaler för akut inleverans mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

En kort inställningstid kan förekomma på röda dagar.

Vi hjälper gärna privatpersoner att få deras filer tillbaka (dokument, bilder, m.m.) till ett starkt reducerat pris, dock endast vardagar 09:00-17:00.

Auroras bud hämtar från företag i Stor-Stockholm dagligen.

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!

Aurora fixar och reparerar hårddiskar!


Vi är ett mycket respekterat data recovery företag med över 36 års erfarenhet av att reparera och fixa hårddiskar för att sedan återskapa data som har gått förlorad.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddisk reparation. Dessa inkluderar två fullt utrustade klass-100 renrum.

Vårt team är högutbildade experter i hårddisk reparation och anlitas dagligen av många välkända företag såväl i Sverige som i resten av Europa.Aurora kan i de flesta fallen återskapa hårddiskens data, även från en fysiskt skadad hårddiskAurora utför lödning av hårddiskar. Vi kan löda en hårddisk eller kretskort i vår labb.

Aurora is, for corporate contract customers, on standby every day from 09:00 to 23:00. If necessary, and after a written order, laboratory premises for emergency delivery are manned between 09:00 - 23:00, every day, year-round. A short set-up time may occur on red days. We are happy to help individuals get their files back (documents, pictures, etc.) at a greatly reduced price, but only on weekdays from 9am to 5pm. Aurora's courier service picks up from companies in Greater Stockholm daily. Remember: If we can't recover your hard drive data - Its unlikely that anyone can!

Aurora on ettevõtte lepinguliste klientide jaoks ooterežiimis iga päev kella 09.00-23.00. Vajadusel ja pärast kirjaliku korralduse korraldamist korraldatakse hädaolukorra kohaletoimetamiseks mõeldud laboratooriumiruumid iga päev kella 09.00-23.00 aastaringselt. Punasel päeval võib esineda lühike seadistamisaeg. Meil on hea meel aidata üksikisikutel saada oma failid tagasi (dokumendid, pildid jne) oluliselt madalama hinnaga, kuid ainult tööpäevadel kella 9.00-17.00. Aurora kullerteenus saab iga päev suurema Stockholmi ettevõtetelt. Pea meeles: kui me ei suuda oma kõvaketta andmeid taastada - see on ebatõenäoline, et keegi saab!

Aurora is a highly respected data recovery company with over 35 years of experience in repairing, fixing and saving hard disks, then recovering lost data. Aurora has very advanced laboratory facilities for data recovery and hard disk repair. These include two fully equipped | class-100 clean room | . Aurora's data recovery team is highly trained experts in hard disk repair and is hired daily by many well-known companies both in Sweden and in the rest of Europe.

Aurora Data on kõrgelt hinnatud andmete taastamise ettevõte, millel on üle 35-aastane kogemus kõvaketaste parandamisel, kinnitamisel ja salvestamisel ning seejärel kaotatud andmete taastamisel. Auroral on väga arenenud laboriseadmed andmete taastamiseks ja kõvaketta parandamiseks. Nende hulka kuuluvad kaks täielikult varustatud | klassi 100 puhas tuba . Aurora andmete taastamise meeskond on kõrgelt kvalifitseeritud eksperdid kõvaketta remontimisel ja palgatud iga päev paljud tuntud firmad nii Rootsis kui ka mujal Euroopas.

Aurora kan reparera & rädda hårddisk för kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi kan rädda din data, filer och dokument.

återskapa hårddisk fixa hårddisk Stockholm Göteborg Malmö
Aurora-Data-Recovery kan rädda din data, dina bilder, dina filer och allt annat. Ifall du har tappat eller råkat radera filer från din hårddisk så kan vi hjälpa er att laga eran hårddisk.

reparerar IBM Hitachi Toshiba Western Digital Samsung Quantum hårddisk Fujitsu Seagate LaCie Maxtor