närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40


Data Recovery Stockholm - Pris & Prisexempel - Företag och Myndighet • Aurora erbjuder status Normal, Brådskande och Högsta Prioritet
 • Aurora utför dokumenterad forensic undersökning av hårddiskar
 • Aurora genomför även datadestruktion av känslig eller sekretessbelagd data
 • Vid hårddiskkrasch använder vi alltid våra ISO certifierade renrum
 • Funderingar? Ring oss på +46-8-792 22 40 för mer information.

Ring oss när som helst för kostnadsfri data recovery rådgivning   +46-8-792 22 40
• Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
3,000 - 9,000 kr
Mer information
A1
Estimerad Tid: 1-3 timmars grupparbete. Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering, eller andra mänskliga fel. Gäller ej vid överskrivning av data pga ominstallation av operativsystem.
Uppskattad kostnad: mellan 3,000 - 5,000 kr.

A2
Estimerad Tid: 4-6 timmars grupparbete. Lite större hårddiskar med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring: 5,000 - 9,000 kr


• Kategori B:  Hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.
9 000 - 18 000 kr
More information
B1
Estimerade Tid: 7-10 timmars grupparbete. Återskapande av raderad eller överskriven data (som t.ex. ominstallation av operativsystem) på en fysisk skadad hårddisk och krävande programtekniska insatser.
Vanligtvis kostar mellan: 9000 - 13000 kr.
B2
Estimerad Tid: 10-13 timmars grupparbete. Fall som kräver tillgång till renrums-anläggningar (t.ex. läshuvud byte eller rengöring och polering av mediaytan)
Uppskattad kostnad: mellan 13 000 - 18 000 kr.


• Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch eller komplex och tidskrävande arbetsinsatts.
15 000 - 29 000 kr.
More information
C1
Estimerad Tid: 1-3 dagars grupparbete Återskapande av raderad data från icke fungerande SSD, eller VMFS hårddiskar, arbete som kräver renrum, till exempel: hårddiskar med mycket allvarliga skador på medieytan och byte av hårddiskmotor*. Hårddiskar som överstigar 2TB kan stundtals behöver mycket tidskrävande insatser.15 000 - 29 500 kr.
C2
Estimerad Tid: 4-6 dagars grupparbete*OBS: De senaste åren har det inkommit många incidenter med externa hårddiskar som har motorhaveri som resultat av överhettning eller som har blivit utsatta för stötar. Dessa externa hårddiskar har oftast mycket stor lagringskapacitet (enheter från 2 Terabyte till och med 12 Terabyte är inte ovanligt idag). Ring gärna för kostnadsfri rådgivning.


• Kategori D:  RAID, två mindre skivor med logisk skada.
18 000 - 37 500 kr
More information
Kategori D: RA – 2-4 hårddiskar.
Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays variera väldigt mycket bland annat beroende på följande faktorer:
 • Antal hårddiskar i RAID Array.
 • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
 • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
 • Filsystem som använts i RAIDen.
 • Omfattning av eventuell fysisk skada.
 • Omfattning av program tekniska problemmer.
 • Avsaknad av pålitlig RAID-dokumentation
Uppskattad kostnad: mellan 18 000 - 37 500 kr, exklusive RAID-startavgifter. RAID med mycket stora hårddiskar, 2TB och uppåt, samt VMFS eller BTRFS RAID kan tar längre tid.


• Kategori E:  Större RAID eller RAID med flera skadade hårddiskar.
50 000 kr och uppåt
More information
Kategori E: RAID – 4-24 hårddiskar.
Det har förekommit fall där ett flertal hårddiskar i en RAID Array har slutat att fungera, exempelvis till följd av vattenskada eller sprängningsarbeta, och mycket avancerad datarekonstruktion har krävt flera veckors arbete. En snarlik situation kan också uppstå när en RAID har felaktig hanterats av företagets eget IT avdelning och en misslyckad återställning har ägt rum. Lyckligtvis är dessa fall ganska sällsynta och är alltid ett resultat av omfattande skada på såväl hårdvaran som filsystem och medieytan. Dessa skador är av sådan karaktär att datarekonstruktion är på gränsen till vad som är tekniskt möjligt idag.
Uppskattad kostnad: 50 000 + kr exklusive RAID-startavgifter.
RAID med många stora hårddiskar, 4TB och uppåt, samt VMFS eller Synologi RAID alltid tar längre tid. I dessa komplex fall debiterar vi alltid RAID-startavgifter vid början av uppdraget.


• Kategori F:  Kriminalteknisk undersökning, Ransomware samt datautredning vid informationsstöld
60 000 kr och uppåt
More information
Kategori F:
Informationsstöld förekommer tyvärr mycket oftare än det visas i media, dvs dagligen. Denna typ av brott, som till exempel stöld av kunddatabas, marknadsföringsstrategier, avtal, patent och forskning, kan orsaka företag långvariga problem.

Våra ingenjörer, som dessutom har utvecklat egna forensic-verktyg, har över två decennier erfarenhet inom konsten av att återskapa spår av data som i många fall kan vara avsiktligt raderad. Aurora utför även datautredning som kräver kvalificerad analysteknik och ett nära samarbete mellan Aurora, era jurister och i förekommande fall polismyndigheten.Uppskattad kostnad: 60 000 + kr exklusive Kloningsavgifter


 • Observera att tidigare misslyckade recovery försök, kan ha oerhört stor påverkan för såväl kostnaden som resultatet
 • Dessa ovanståenden prisexempel är ENDAST GENOMSNITTLIGA och anges exklusiv moms. RESERVDELAR, ev. PRIORITERINGSTILLÄGG samt en NY TRANSPORT-HÅRDDISK kan tillkomma.


Data recovery prisexempel Stockholm och resten av Sverige