närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40Data Recovery - Prisexempel för Studenter & Konsument Stockholm pris


Är du berättigad till följande 50% prisreduktion som privatperson?• Kategori A:  
Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
950 - 3700 kr
More information

A1
Har du raderat bilder eller filer av misstag?
Kostnaden brukar ligga mellan: 938 - 1950 kr

A2
Har du formaterat hårddisken av misstag?
Kostnaden brukar ligga mellan: 1950 - 3700 kr• Kategori B:  
Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
More information

B1
Rekonstruktion av överskriven data.
Kostnaden brukar ligga mellan: 3700 - 4900 kr.

B2
Läshuvudbyte eller rengöring och polering av mediayta till följd av en riktig hårddiskkrasch.
Kostnaden brukar ligga mellan: 4900 - 7900 kr
• Kategori C:  
Mycket allvarlig hårddiskkrasch
7900 - 9900 kr
More information

C1
Hårddiskar som kräver motorutbyte eller återställning från en krypterad hårddisk. Hårddiskar upp till 2 TB med allvarliga skador.
Kostnaden brukar ligga mellan: 7900 - 9900 kronor.• Kategori C+:  
Tilläggsavgift för hårddiskar som överstiger 2,5 TB
Vänligen ring oss
+46-8-792 22 40
+46-8-792 22 40


• Kategori R1:  
RAID, mindre hårddiskar med logiska skador.
4900 - 7900 kr
(per drive)
More information

R1
Mindre NAS hårddiskar med logiska skador.
Kostnaden brukar ligga mellan: 4900 - 7900 kr (per drive)

Ring oss gärna för kostnadsfri rådgivning.• Kategori R2:  
RAID, stora hårddiskar med logiska eller fysiska skador.
7500 - 9500 kr
(per drive)
More information

R2
Återskapning av förlorad data från avancerade RAID enheter med större hårddiskar kan vara mycket tidskrävande beroende på felet.
Kostnaden brukar ligga mellan: 7500 - 9500 kr (per drive)

Ring oss gärna för kostnadsfri rådgivning. • I särskilda fall kan en viss extra prisreduktion för studenter under 25år erbjudas.
 • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.
OBS. Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.

Alla angivna priser är endast genomsnittliga exempel och utgör inte ett löfte.
Priserna inkluderar inte eventuella reservdelar eller en ny transport hårddisk.
Har du som privatperson rätt till ovanstående 50 % prisreduktion?
För att erhålla en 50% prisreduktion på riktprislistan (företagsprislista) krävs följande:kraschad hårddisk recovery hos Aurora data recovery
 • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel. Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag eller företagare.
 • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
 • Hårddisken används inte för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).

Några exempel på privat data är:
 • Samling av spel, musik, släktforskning eller familjebilder
 • Avtal, ekonomi och dokument av privat karaktär

Några exempel på affärsmässig data:
 • Företags ekonomi, kommersiella avtal, eller upphandlingar
 • Marknadsföring, reklam och budgetarbete, företagspresentationer
 • Kalkyl och forskning med ett inkomstbringande syfte
 • Affärskorrespondens, lön-, kund-, eller leverantörsdatabaser
 • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan en viss prisreduktion förekomma

Om ovanstående villkor INTE uppfylls debiteras Auroras tjänster enligt prislistan avsedd för företag och myndigheter.

Vad kostar data recovery? Auroras data recovery priser för konsument och heltidsstuderande studenter är redan reducerad med c:a 60% jämfört med företagets debitering för företag och myndigheter. data recovery pris och debitering beror mycket på skadans omfattning samt behov av donator eller reservdelar. Ovanstående information är prisexempel som i storsätt inte har ändrats det senaste 10 år.