Aurora Data Recovery kan återskapa din data
närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp

Auroras Försäljningsvillkor Betalningsvillkor och Data Recovery villkor

Aurora Betalningsvillkor och Försäljningsvillkor Data Recovery Stockholm

+46-8-792 22 40


Swedish flag

Betalningsvillkor

 • Moms tillkommer på samtliga priser med undantag av särskilda prisexempel angivna endast för privatpersoner.

 • Privatpersoner (konsumenter) Betalning sker alltid direkt vid utleverans.

 • Mindre företag som är etablerade i Sverige betalar första beställningen i förskott eller vid utleverans.

 • Aktiebolag utan betalningsanmärkning och registrerad i Sverige: 10 dagars kredit.

 • Börsnoterade företag samt Staten och Försvarsmakten: 30dgr netto.

 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2,25% per månad.
 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm
  MOMS: 5566436480-01

Leveransvillkor

 • Varan skickas från vårt kontor i Stockholm/Stocksund.

 • Leverans till kunder sker vanligtvis genom Postens Företagspaket, DHL eller MyPack.

 • Frakt samt emballageavgift kan förekomma.

Garanti

 • Garantier på hårdvaran lämnas av respektive tillverkare

 • Aurora Data Recovery AB lämnar ingen ytterligare garanti vare sig för genomfört arbete eller för hårdvaran utöver de av tillverkaren specificerade.

 • Det är sannolikt att en del av den data som har återskapats från en fysiskt skadat hårddisk kan, som konsekvens av fysisk radering vara oläsbar. Datan är återskapad "som hittad". Läsbarhet av data räddad från fysiskt skadade zoner täcks ej av någon garanti.

Reklamation

 • Kunden skall vid ankomst kontrollera transporthårddiskar eller media för att verifiera att datan är läsbar.

 • Om enklare problem skulle uppstå rekommenderar vi att kontakta oss genast telefonledes. Vid större problem skall en skriftlig och helst detaljerad felanmälan insändas till Aurora utan dröjsmål.

 • Vid all form av reklamation skall ska en skriftlig anmälan skickats till Aurora inom 7 dagar så att åtgärd av problemet kan påbörjas utan dröjsmål.

Tvist

 • Det är kundens skyldighet att ta del av de allmänna
  allmänna försäljningsvillkor
  som gäller hos Aurora Data Recovery AB.

 • Avvikelse från våra allmänna villkor eller tillämpning av särskilda villkor skall bekräftas av Aurora skriftligt för att äga giltighet.

 • Tvister skall, om möjligt, alltid lösas genom förlikning mellan parter.

 • Svårlösta mellanhavanden och samtliga rättsförhållanden avgörs av Attunda tingsrätt eller Stockholms tingsrätt, och skall bedömas enligt Svensk lag.


UK flag

Payment Conditions

 • Value added sales taxes (VAT, TVA etc.) are not included for B2B customers

 • Export: Payment in advance via Bankgiro or SWIFT bank transfer.

 • Private persons will allways pay in advance or at time of delivery.

 • Smaller companies (EF) established in Sweden will pay for the first order in advance or at time of delivery.

 • Companies established in Sweden without any payment irregularities : usually 10 days netto

 • Public corporations established in Sweden : usually 30 days netto

 • Interest for late payments is charged at 2.25% per month.

 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm Sweden
  VAT: SE 556643648001

Delivery Conditions

 • Goods are dispatched or collected from our Stockholm offices.

 • We have accounts with UPS, FedEX, DHL, DPD, La Poste and the Swedish Postal Service.

 • Freight: Only the actual cost for transport and eventual C.O.D fee is charged.

Guarantee

 • All product guarantees are provided by their respective manufactureres.

 • Aurora Data Recovery AB does not provide any guarantees over and above the manufactureres own guarantees.

Defects

 • Customers should check the correct function of the delivered goods at arrival.

 • In the unlikely case of a defect, we must be notified in writing without delay.

 • The defective product must also be returned to Aurora within 7 days from delivery.

Disputes

 • It is the responsibility of the customer to inform themselves of the general sales conditions applied by Aurora Data Recovery AB.

 • Special conditions must always be agreed in writing.

 • Disputes and other legal conflicts shall be solved by negotiation wherever possible.

 • Failing this remedy, the courts of the Attunda near Stockholm, Sweden shall judge the dispute according to Swedish law.