närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40

Praktik hos Aurora i Stockholm Danderyd webbdesign nätverk SEO, handelWebbdesign - Handel - SEO - IT Nätverk - Marketing - Ekonomi


"Praktikveckan på Aurora har givit mig otroligt mycket. Man får verkligen ta del av arbete och beslutstagande. Mina kunskaper har verkligen utvecklats!" Hanna Sjögren

Praktikplatser och praktik inom Handel, Marknadsföring, Ekonomi, Nätverk-IT eller Webbdesign

  Praktikplatser 2023 inom Marknadsföring, Ekonomi, Nätverk, IT och WebbdesignAurora erbjuder motiverade studenter givande praktikplatser i Danderyd. Vi tar endast emot studenter med högt betyg i Svenska och Engelska språket som önskar att omvandla det ni har redan lärt i skolbänk till praktiska handlingar i "real world" miljö.

Att praktisera hos Aurora Data Recovery AB, som är ett välkänd IT företag, är någonting som de flesta elever och studenter upplever som en mycket trevlig del av deras utbildning.

Vi har mycket kul tillsammans, lär oss oerhört mycket nytt och arbetar i en informell och stimulerande miljö. (dock stundtals i ganska hög tempo)

Reglerna är få, men en genuin vilja att lära sig, förmåga att ta ansvar och initiativ samt respekt för arbetstiderna är ett absolut krav.

Aurora är ett 100% rök- och snusfritt företag. Detta är således ett krav vid alla anställningsformer att såväl anställda som praktikanter är äkta icke-rökare.

Den som praktiserar på Aurora har möjlighet att få en hel del nyttiga och aktuella kunskaper inom området IT, datorer, ekonomi och arbetslivet.

Du som är student och känner att en praktik eller LIA hos Aurora verkar givande för dig bör läsa mer om vårt företag och praktiken genom att Klick på länkarna längre ned.


Internship and training in Economy

  Internship in economy, Marketing, Web Design & Company Administration 2023

A practical training period at Aurora is something that most students consider a very pleasant part of their education.

We have a lot of fun together, learning a tremendous amount of new things in a very short time and working in an informal environment.
We offer practical training in:

  • Praktik inom Handel - Kontorsadministration
  • Praktik inom Företagsekonomi - Company Economy
  • Praktik inom Marknadsföring - Sales and Marketing
  • Praktik inom Network Installation & IT
  • Praktik, SEO och Webboptimering - Web Design and Graphics
Read more about the area that you are interested in, and don't forget to check our Frequently Asked Questions page and Sitemap page. You might also wish to look at photos of a few of the previous trainees (that were not camera-shy).

We accept both Swedish and European students. In our company we speak many languages including Swedish, English, Ukrainian & French, and as you can expect, we attach a very high value to your results from previous studies.

Aurora kan erbjuda motiverade studenter praktik i Stockholm och praktikplatser inom bland annat följande ämnen: sökmotor optimering, Webbdesign, IT och nätverk, ekonomi, APL Stockholm

Internships &praktik in Stockholm med Marketing Finance, Network IT or Webbdesign in Stockholm. Aurora offers motivated students rewarding LIA and APU internships in Danderyd-Stocksund. We only accept students with high grades who wish to transform what you have already learned theoretically into practical documents. Practicing Aurora Data Recovery AB, a well-known IT company, is something that most students and students experience as a very nice part of their education. We have a lot of fun together, teach us a lot of new and work in an informal and stimulating environment. (however, sometimes I quite high pace) Rules are few, but genuine willingness to learn, ability to take responsibility and initiative, and respect for working hours is an absolute requirement. Aurora is a 100% smoke and snus-free company. This is a requirement for all types of employment that both employees and interns are genuine non-smokers. Those who practice at Aurora have the opportunity to get a lot of useful and current knowledge in the field of IT, computers, economics and working life. You who are a student and feel that an internship or LIA at Aurora seems rewarding for you can read more about our business and practice by clicking on links further down.

Internship i markedsføring, finans, Nettverk IT eller Webbdesign praktik Stockholm. Aurora tilbyr motiverte studenter som belønner LIA og APU praktikplasser i Danderyd-Stocksund. Vi aksepterer bare studenter med høye karakterer som ønsker å forvandle det du allerede har lært teoretisk i praktiske dokumenter. Å praktisere Aurora Data Recovery AB, et kjent IT-selskap, er noe som de fleste studenter og studenter opplever som en veldig fin del av utdanningen sin. Vi har mye moro sammen, lærer oss mye nytt og jobber i et uformelt og stimulerende miljø. (men noen ganger jeg ganske høyt tempo) Regler er få, men ekte vilje til å lære, evne til å ta ansvar og initiativ, og respekt for arbeidstiden er et absolutt krav. Aurora er et 100% røyk og snusfritt selskap. Dette er et krav for alle typer ansettelser at både ansatte og praktikanter er ekte ikke-røykere. De som praktiserer på Aurora har muligheten til å få mye nyttig og nåværende kunnskap innen IT, datamaskiner, økonomi og arbeidsliv. Du som er student og føler at en internship eller LIA på Aurora virker givende for deg, kan du lese mer om vår virksomhet og praksis ved å klikke på linker lenger nede.

Praktika turunduses, rahanduses, Võrgu IT või veebidisain praktik Stockholm Aurora pakub motiveeritud üliõpilastele tasulist LIA ja APU praktikat Danderyd-Stocksundis. Võtame vastu ainult kõrgekvaliteedilised õpilased, kes soovivad muuta teoreetiliselt juba õppinud praktilisteks dokumentideks. Tuntud IT-firma Aurora Data Recovery AB praktiseerimine on midagi, mida enamik õpilasi ja üliõpilasi kogeb oma hariduse väga kena osana. Meil on väga lõbus koos, õpetame meile palju uut ja töötame mitteametlikus ja stimuleerivas keskkonnas. (mõnikord olen üsna kõrge tempo) Eeskirjad on väikesed, kuid tõeline õppimisvalmidus, võime võtta vastutust ja algatusvõimet ning tööaja austamine on absoluutselt vajalik. Aurora on 100% suitsu ja suitsuvaba ettevõte. See on nõue kõikide töövormide puhul, mida nii töötajad kui ka internid on tõelised mittesuitsetajad. Aurora praktiseerijatel on võimalus saada palju kasulikke ja praegusi teadmisi infotehnoloogia, arvutite, majanduse ja tööelu valdkonnas. Te, kes olete üliõpilane ja tunned, et praktika või LIA on Auroras, on teile tasuvaks lugeda, et saaksite oma äritegevuse ja praktika kohta rohkem teada saada, klõpsates allpool olevatel linkidel.


> Praktikplatser Startsida    Praktik inom admin    Praktik inom marknadsföring    Praktik inom webbdesign    Praktik inom nätverk    Fråga & Svar    Praktik Hall of Fame     Praktikantens Upplevelse     Praktik Ansökan    Praktik Application