Aurora Data Recovery kan återskapa din data
Swedish flag
+46-8-792 22 30
Aurora kan rädda din data

Aurora Data Recovery, Informationssäkerhet, Security & Privacy


Data recovery experterna med gedigen kunskap och 39 års erfarenhetFakta om Aurora Data Recovery


Aurora etablerades i Sverige april 1984 och har numera 39 års oavbruten erfarenhet av kvalificerad dataräddning och datarekonstruktion.

Vi har egna mycket välutrustade high-tech laboratorier i såväl Danderyd som Täby norr om Stockholm. De är utrustade med bland annat klass 100 renrum, laser och stereo-mikroskop. Våra laboratorier är även inredda med Tektronix mätutrustning, Carl-Zeiss mikropositioneringsutrustning, Tektronix logik-analysator och viktigast av allt, bemanad av universitetsutbildade ingenjörer och personal med kompetens i världsklass.

Aurora har också utvecklat ett flertal avancerade data recovery-programvaror för analys, korrigering och omskrivning av kontrollmoduler samt datarekonstruktion eller återskapning av förlorad data och filer.


Säkerhet & Sekretess


Eftersom all nödvändig data recovery kompetens finns inom företagets fyra väggar, har vi aldrig någonsin skickat våra klienters hårddiskar till andra företag, än mindre utanför Sveriges gränser med den säkerhetsrisk, onödig fördröjning och extra kostnad det skulle medföra.

Aurora garanterar att din konfidentiella data stannar inom vårt företag och förblir i absolut säkerhet. Vi hanterar sekretessbelagd data krypterad med bland annat Pointsec dagligen. Vi hanterar och förvarar hemligt material i enlighet med försvarsmaktens bestämmelse FIB 2007:2 och i förekommande fall FFS 2003:7. All data recovery arbete hos Aurora genomförs enligt ISO 9001 kvalitetssäkring, med tillämpning av såväl kryptering som fysisk och biometrisk tillgångskontroll.

Laboratorielokalerna, som oftast är bemannade från 09:00 till 23:00, övervakas dygnet runt av Securitas med bland annat kameror och andra sensorer. Totalt besöksförbud för obehöriga råder på skyddade zoner hos Aurora. Under våra 36år av verksamhet har inte en enda byte av data hamnat i fel händer.

Vi utför också "data radering" eller "datadestruktion" som innebär utplåning av känslig eller sekretessbelagd information från förbrukade hårddiskar.

Krisberedskap


Aurora har avbrottsfri kraftförsörjning för företagets informations teknologi. Systemmet består av ESD skyddade enheter och servrar, ett 20-tal avancerade datorer, iPECS centrisk telefoni, bevakningssystem samt ett flertal larmanordningar. Tack vare två stycken kraftgeneratorer kan företaget även klara av långvariga strömavbrott som pågår under flera dagar. Aurora följer Krisberedskapmyndighetens föreskrifter för skydd av samhällsviktiga tjänster.
Utöver ovanstående IT-system har Aurora, tack vara våra renrums utrustning, procedurer och adekvata lager av sterilisering, desinfektion och personlig skyddsutrustning för att säkerställa oavbruten leverans av våra tjänster till samhällskritiska myndigheter eller organisationer under framtida kriser.

Övriga frågor & svar


Om du fortfarande har obesvarade frågor efter att du har läst ovanstående information, kan du oftast hitta svaren på följande sida: Övriga Frågor & Svar - Questions and Answers

Aurora hjälper gärna till med telefonrådgivning och besvarar övriga frågor under kontorstid 09:00-16:55.