sprite
  Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site

To English Version To the Svedish version of this page

Datarekonstruktion – Prislista för Företag och Myndigheter


Data recovery tjänster till följd av en hårddiskkrasch eller annat hårddiskhaveriData recovery arbete (arbete utfört av Auroras ingenjörer)
Eventuell 1:a diagnos debiteras med minimum 2 timmars arbete motsvarande 3000 sek.

1500 sek per timme
Data forensic arbete (undersökning och spårning av avsiktlig raderad data).
Eventuell 1:a diagnos debiteras med minimum 4 timmars arbete motsvarande 8000 sek.

2000 sek per timme
Tilläggspris vid statusangivelse BRÅDSKANDE.

2000 sek per påbörjat dygn
Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET (vardagar 09:00 - 23:00).

4000 sek per påbörjat dygn
Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET (helg/röda dagar 10:00 - 23:00).

6000 sek per påbörjat dygn


Startavgift vid RAID-rekonstruktion


Startavgift för konstruktion & uppbyggnad av virtuell RAID Array
(inkluderar kloning)
Ovanstående kloning är en säkerhetsåtgärd som tillkommer vid
SAMTLIGA RAID-uppdrag.

2000 sek per drive


Klonavgift vid Data Forensics arbete


Startavgiften för kloning är en säkerhetsåtgärd som tillkommer vid
SAMTLIGA Data Forensics uppdrag.

2000 sek per enhet


Retur av återskapad data


Kopiering av återskapad data till av kunden tillhandahållit transportmedia.

kostnadsfri per drive
Kostnad för transport media - oftast i form av extern hårddisk.

marknadspris per drive
Eventuell kostnad för donator hårddisk.

marknadspris per drive


Särskilda avgifter


Diagnos samt prognos i de sällsynta fall datarekonstruktionsarbete
EJ har efterfrågats

OBS: En särskild startavgift tillkommer alltid vid RAID Array-incidenter

3000 sek per drive
Automatiserat arbete (robot- eller maskintid vid mycket tidskrävande insats).

265 sek per timme
Skriftlig insatsrapport eller skadeattest avsedd för försäkringsändamål.

2000 sek rapport
Återmontering av hårddiskar som har nedmonterats i undersöknings eller

data recovery syfte.
1500 sek per drive
Återmontering av RAID-chassin, laptop eller liknande föremål (efter analys

eller data recovery).
1500 sek per drive

Moms (value added tax)


Samtliga priser som visas på vår B2B site är exklusive frakt, transportmedia och Moms.
Value Added Tax is not charged to Export customers within the EU that present a valid EU VAT number.Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40