Search Aurora's site

Priser & Timtaxa för Data Recovery ArbeteData recovery tjänster till följd av en hårddiskkrasch eller annat hårddiskhaveri

Taxa - Data Recovery Arbete

DATA RECOVERY ARBETE


Data recovery arbete (arbete utfört av Auroras ingenjörer)
Eventuell 1:a diagnos debiteras med minimum 2 timmars arbete motsvarande 3000 sek.
1500 sek
per timme
Data forensic arbete (undersökning och spårning av avsiktligt raderad data). Eventuell 1:a diagnos debiteras med minimum 4 timmars arbete motsvarande 8000 sek.
2000 sek
per timme
Taxa - Reservdelar, donator

RESERVDELAR eller 'DONATOR


Eventuell kostnad för "donator" hårddisk efter en hårddiskkrasch.
kan variera mellan 500:- och 1500:- I sällsynta fall kan drives kosta uppåt 3500:-
marknadspris per drive
Taxa - Reservdelar, donator

NY HÅRDDISK - TRANSPORT DRIVE


Kopiering av återskapad data till av kunden tillhandahållit transportmedia.
Kostnadsfritt
Kostnad för transport media - oftast i form av extern hårddisk.
Kunder får gärna komma med egna transport hårddiskar
marknadspris per drive

EVENTUELLA FRIVILLIGA PRIORITERINGS TILLÄGG


Tilläggspris vid statusangivelse BRÅDSKANDE
Arbetet påbörjas direkt efter inleverans, utan köbildning. Vardagar från 09:00 - 17:00
2000 sek
per påbörjad dag
Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET - Vardagar
Arbetet påbörjas direkt efter inleverans. Vardagar från 09:00 - 23:00
4000 sek
per påbörjad dag
Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET - Helger
Arbetet påbörjas direkt efter inleverans. Helger eller Röda dagar från 09:00 - 23:00
6000 sek
per påbörjad dag

SÄRSKILDA AVGIFTER


Skriftlig insatsrapport eller skadeattest avsedd för försäkringsändamål.
2000 sek
rapport
Startavgift för förberedelse och konstruktion av virtuell RAID-array inklusive kloning.
Den här avgiften gäller vid ALLA RAID-incidenter.
2000 sek
drive

Moms (value added tax)


Samtliga priser som visas på vår B2B site är exklusive frakt, transportmedia och Moms.
Value Added Tax is not charged to Export customers within the EU that present a valid EU VAT number.