Search Aurora's site

Search Aurora's site

Data Recovery Prisexempel - Företag och Myndigheter
Navigationshjälp


star  Till Auroras startsida
star  Kontakt info, Adress & Karta
star  Några Referenskunder
star  Beställningsblankett
star  Prisexempel
star  Allmänna Villkor

Drop-in service från 8.30 till 17.00

Kostnadsfri Råd +46-8-792 22 40

 • Aurora erbjuder status Normal, Brådskande och Högsta Prioritet
 • Aurora utför dokumenterad forensic undersökning av hårddiskar
 • Aurora även verkställer datadestruktion av känslig eller sekretessbelagd data
 • Vid hårddiskkrasch använder vi alltid vår ISO certifierad renrum
 • Funderingar ? Ring oss på +46-8-792 22 40 för mer information.

 • Kategori A: Mänskligt fel med en väl fungerande hårddisk.


  Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering, eller andra mänskliga fel. Gäller ej vid överskrivning av data pga ominstallation av operativsystem.
  Uppskattad kostnad: mellan 3 000 - 9 000 kr.


 • Kategori B: Hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.


  Återskapande av raderad eller överskriven data (som t.ex. ominstallation av operativsystem) på en fysisk skadad hårddisk, krävande programtekniska insatser och insatser som kräver renrum (till exempel byte av läshuvud, rengöring och polering av mediaytan).
  Uppskattad kostnad: mellan 9 000 - 18 000 kr.


 • Kategori C: Allvarlig hårddiskkrasch eller komplex och tidskrävande arbetsinsatts.


  Återskapande av raderad data från icke fungerande SSD, krypterade eller VMFS hårddiskar, arbete som kräver renrum, till exempel: hårddiskar med mycket allvarliga skador på mediaytan och byte av hårddiskmotor*. Hårddiskar som överstigar 2TB kan stundtals behöver mycket tidskrävande insatser.
  Uppskattad kostnad: mellan 15 000 - 29 500 kr.


 • Kategori C+


  *OBS: De senaste åren har det inkommit många incidenter med externa hårddiskar som har motorhaveri som resultat av överhettning eller som har blivit utsatta för stötar. Dessa externa hårddiskar har oftast mycket stor lagringskapacitet (enheter från 2 terabyte till och med 12 terabyte är inte ovanligt idag). Ring gärna för kostnadsfri rådgivning.


 • Kategori D: RAID – 2-4 hårddiskar.


  Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays variera väldigt mycket bland annat beroende på följande faktorer:

  • Antal hårddiskar i RAID Array.
  • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
  • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
  • Filsystem som använts i RAIDen.
  • Omfattning av eventuell fysisk skada.
  • Omfattning av program tekniska problemer.
  • Avsaknad av pålitlig RAID-dokumentation

  Uppskattad kostnad: mellan 18 000 - 37 500 kr, exklusive RAID-startavgifter.
  RAID med mycket stora hårddiskar, 2TB och uppåt, samt VMFS eller BTRFS RAID kan tar längre tid.

  Observera att tidigare misslyckade recovery försök kan ha oerhört stor påverkan för såväl kostnaden som resultatet.

 • Kategori E: Större RAID eller RAID med flera skadade hårddiskar.


  Det har förekommit fall där ett flertal hårddiskar i en RAID Array har slutat att fungera, exempelvis till följd av vattenskada eller sprängningsarbeta, och mycket avancerad datarekonstruktion har krävt flera veckors arbete. Ett snarlik situation kan också uppstå när en RAID har felaktig hanterats av företagets eget IT avdelning och en misslyckad återställning har ägt rum. Lyckligtvis är dessa fall ganska sällsynta och är alltid ett resultat av omfattande skada på såväl hårdvaran som filsystem och mediaytan. Dessa skador är av sådan karaktär att datarekonstruktion är på gränsen till vad som är tekniskt möjligt idag.

  Uppskattad kostnad: 50 000 + kr exklusive RAID-startavgifter.
  RAID med mycket stora hårddiskar, 2TB och uppåt, samt VMFS eller BTRFS RAID alltid tar längre tid.
  I dessa komplex fall debiterar vi alltid RAID-startavgifter vid början av uppdraget.


  Observera att tidigare misslyckade recovery försök kan ha oerhört stor påverkan för såväl kostnaden som resultatet.


 • Kategori F: Kriminalteknisk undersökning av hårddiskar, datautredning vid informationsstöld


  Informationsstöld förekommer tyvärr mycket oftare än det visas i media, dvs dagligen. Denna typ av brott, som till exempel stöld av kunddatabas, marknadsföringsstrategier, avtal, patent och forskning, kan orsaka företag långvariga problem.

  Våra ingenjörer, som dessutom har utvecklat egna forensic-verktyg, har över två decenier erfarenhet inom konsten av att återskapa spår av data som i många fall kan vara avsiktligt raderad. Aurora utför även datautredning som kräver kvalificerad analysteknik och ett nära samarbete mellan Aurora, era jurister och i förekommande fall polismyndigheten.


  Uppskattad kostnad: 60 000 + kr exklusive Kloningsavgifter


ALLA PRISER ÄR ENDAST GENOMSNITTLIGA EXEMPEL, OCH ANGES EXKLUSIVE MOMS. Reservdelar, Prioriteringstillägg samt en Nytt Transport Hårddisk kan tillkommer..


Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40

 .