Swedish flag
+46-8-792 22 30
uk flag
Search Auroras site

Praktik inom SEO och Responsiv Webbdesign IT Stockholm


Överväg en spännande praktik 2023 hos Aurora i Danderyd

Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom webbdesign<strong>Praktikplatser hos Aurora</strong>

  Praktikplatser hos Aurora

Aurora erbjuder motiverade studenter givande LIA och APU praktikplatser inom responsiv webbdesign, front end webbutveckling, SEO optimering samt Javascript och CSS i Danderyd-Stocksund.
Vi tar endast emot studenter som önskar att omvandla det de redan har lärt teoretiskt till praktiska handlingar.Vi förvänta oss att ni är välbekanta med HTML, CSS och JavaScript. Kunskap i SEO eller Webboptimering är en merit.

Aurora förvaltar många multispråkliga domäner hos våra samarbetsparter i Europa. Själva huvuddomän - aurora.se innehåller mer än 200 sidor i 17 olika språk. Således finns det mycket utrymme för egna idéer, förbättringar och innovationer hos Aurora Data Recovery. Här följer några exempel av vad vi gör under praktikperiod inom webbdesign:
 • Responsive front end design
 • Grafik och layout
 • Load-time optimering
 • Brainstorming i lag
 • JavaScript utveckling
 • SEO och sökbarhetskontroll
 • Analys av conversion tunnels
 • Databasdesign och databasutveckling
 • Grafik och layout
 • Load-time optimering

Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.


Internship and training in Economy

Practical training in Web Design & ADWords

Aurora offers motivated students rewarding LIA and APU internships in responsive web design, frontend web development, SEO optimization as well as JavaScript and CSS in Danderyd-Stocksund.

We expect you to know some HTML, CSS and JavaScript. Knowledge in SEO or Web optimization is a clear merit.
Aurora manages many multilingual domains with our partners in Europe. The main domain - aurora.se contains more than 2000 pages in 17 different languages. Thus, there is plenty of space for the students own ideas, improvements and innovation.

Here is a short list of some of the tasks during a web design internship at Aurora Data Recovery.

 • Responsive design
 • Innovation, new ideas
 • JavaScript development
 • Searchability Control
 • Conversion Tunnels
 • Search Engine Optimization
 • Database handling
 • Graphic and layout
 • Optimising page loading time

If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form. We will get back to you for an eventual meeting.


 1. praktik webbdesign & SEO
 2. praktik inom webbdesign SEO
 3. praktik inom webbdesign Stockholm
 4. Praktik inom responsive webbdesign
Sökes Praktik inom SEO, Google Adwords och responsive webbdesign i Danderyd, Stockholm

Praktik i responsive webbdesign Stockholm SEOWebbdesign Stockholm

praktik inom responsive webbdesign Stockholm

Auroras Praktikavdelning

Praktikplatser Startsida  |   Praktik inom admin  |   Praktik inom marknadsföring  |   Praktik inom webbdesign  |   Praktik inom nätverk  |   Fråga & Svar  |   Praktik Hall of Fame   |   Praktikantens Upplevelse   |   Praktik Ansökan  |   Praktik Application  |