Search Aurora's site

Search Aurora's site

Praktik inom Kontorsadministration Stockholm


Överväga en spännande praktik hos Aurora              


Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom kontorsadministation


Praktikplatser inom kontorsadministration


Alla företag kräver noggranna redovisningsrutiner, inköpsrutiner, CRM, kommunikation via telefon, e-post och post. Oavsett vilken storlek ett företag är, är en sak säker: du kommer alltid att vara starkare om du har en väl fungerande intern administration. Aurora har verkligen det!

Eftersom Aurora har varit i branschen i snart 35 år nu (33 för att vara exakt) kan du inte vara så förvånad över att vi har 4212 leverantörer, 7587 kunder och har haft en bra bit över 100 studenter som har studerat eller haft stipendier på Aurora. Auroras miljöpolicy faller också under vår administrationsavdelning.
 • Posthantering
 • Kundtjänst
 • Dokumenthantering
 • Telefonpassning
 • Inköp: Förbrukningsvaror m.m.
 • Planera interna möten på företaget
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.

Practical training in Administration


All companies require accurate accounting routines, purchasing procedures, CRM, communications via telephone, email and post. No matter what size a company is, one thing is for sure: you will always be stronger if you have a well functioning internal administration. Aurora certainly does!
Since Aurora Data Recovery has been in business for almost 35 years now (we were founded in april 1984) you may not be so surprised to learn that we have 4212 suppliers, 7587 customers and have had well over 100 students who have studied or had scholarships at Aurora. Auroras environmental policy also falls under our administration department.
 • Mail handling
 • Customer services
 • Help with telephone answering
 • Document management
 • Purchasing consumables
 • Planning internal meetings
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Auroras Praktikavdelning


Copyright © 2019     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40