sprite
  Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site


Praktikplatser inom Företagsekonomi - Stockholm

Överväga en spännande praktik hos Aurora i Danderyd              

Praktikplatser Information

Praktik inom Administration

Praktikplatser inom Ekonomi

Praktik inom Marknadsföring

Praktikplatser inom Nätverk

Praktik inom Webbdesign

Praktik Ansöknings Form.

Frågor och
Svar


Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom ekonomi


LIA APU Praktik inom Företagsekonomi


Aurora tar gärna emot motiverade studenter att bygga på deras teoretisktkunskap inom företagsekonomi med praktiska handlingar i ett modernt IT företag.

Här är några av de sysslor som förekommer under en typisk praktikperiod.
 • Inköpsrutiner
 • Löpande redovisning
 • Projekt och rapportering
 • Budgetarbete
 • Skatter, moms o.s.v.
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.

Internship and training in Economy


Aurora is happy to welcome motivated students, wishing to practice theoretical economic knowledge in an informal office environment.

Here are some of the different tasks that you might assist with during the internship period.
 • Purchase routines
 • Daily accounting
 • Projects and reports
 • Budget work
 • Taxes, VAT etc
 • Invoice and account receivable ledger
 • Accounts Payable Ledger

If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Auroras Praktikavdelning

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40