Search Aurora's site

Search Aurora's site

Praktik inom Företagsekonomi & Bokföring Stockholm


Överväga en givande praktik hos Aurora Data Recovery i Danderyd              


Aurora erbjuder motiverade studenter meningsfulla praktikplatser inom ekonomi


LIA APL Praktik inom Företagsekonomi


Aurora tar gärna emot motiverade studenter för att bygga på deras teoretiskt kunskap inom företagsekonomi med praktiska handlingar i ett modernt IT företag.

Här är några av de sysslor som förekommer under en typisk praktikperiod.
 • Inköpsrutiner
 • Löpande redovisning
 • Projekt och rapportering
 • Budgetarbete
 • Skatter, moms o.s.v.
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.

Internship and training in Economy


Aurora is happy to welcome motivated students, wishing to practice theoretical economic knowledge in an informal office environment.

Here are some of the different tasks that you might assist with during the internship period.
 • Purchase routines
 • Daily accounting
 • Projects and reports
 • Budget work
 • Taxes, VAT etc
 • Invoice and account receivable ledger
 • Accounts Payable Ledger

If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Auroras Praktikavdelning