Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site

Data Recovery Beställning - Konsument

(EJ Företagare)VIKTIGT Är du berättigad till prisreduktion för privat hemanvändning ?


Personuppgifter


Namn & Adress


 Ditt Namn


 Personnummer


 Telefonnummer


 Adress 1


 Adress 2


 Postnummer


 Ort


 Land


 E-postadress


 * Fält med röda ramar måste fyllas i.


Viktig Information

Anteckning gällande särskilda överenskommelser om debitering, budgetramar eller liknande 

Händelseförlopp och övrig information - Frivilligt


Beskriv exakt vad som har hänt med hårddiskenVilken information ska prioriteras ?


Har någon annan recovery åtgärd gjorts
innan hårddisken skickades till oss ?Arbetsinsats

 
Jag godkänner att Data Recovery arbetet inleds med förutsättning att arbetet ligger inom kostnadsrama "B" per enhet. Pris finns angivna på föregående länk.   (Normalval)
Jag önskar att ni begränsar er insats till en timmes arbete i renrum* och därefter kontaktar mig med en prognos.   (Mest för försäkringsärende)


Följande inleveransalternativ finns tillgängliga för våra kunder:

  • Personlig 'DROP-IN' service. Välkommen in 09:00 till 17:00
  • Postens 'FÖRETAGSPAKET' (TIPS: Även privatpersoner kan skicka med företagspaket)
  • Leverans med TAXI-BUD (09:00 - 17:00)
Aurora tar informationssäkerhet på stort allvar. Således av både praktiska och säkerhetsskäl, tar vi ENDAST emot föremål för Data Recovery efter att denna blankett är insänd till oss.


Jag har läst och godkänner försäljningsvillkoren och prislistan  
Hårddisken används ENDAST för lagring av privat och icke affärsmässig data. Således begär jag kostnadsreduktion