Search Aurora's site

Search Aurora's site
Search Aurora's site

Data Recovery Sweden, Datarekonstruktion Sverige

Stockholm, Göteborg, Malmö och Resten av Europa!


data recovery och Hårddisk Recovery

Aurora är Data Recovery Experter. Vi rädda kraschade hårddiskar
  • Har datorns hårddisk kraschat eller gått sönder?

  • Går datan ej att nå på hårddisken eller RAID-servern?

  • Saknas lämplig eller användbar backup?

  • Behöver du rädda en hårddisk som har gått sönder?
Data Recovery hos Auroranya_ace_3000

Vår 34 år långa branscherfarenhet och gedigna kunskap om dataåterställning gör Aurora Data Recovery Service till det bästa valet – både för företag och för privatpersoner – vad gäller återställning av förlorad data.

Aurora anlitas idag av många av Sveriges största företag, såväl som företag från övriga Europa: Samtliga kräver kompetens, pålitlighet och absolut säkerhet.

Aurora Data Recovery Sverige kan återställa data från hårddiskar eller andra lagringsenheter vare sig det skett en hårddiskkrasch, om filerna har försvunnit, oavsiktligt raderats eller skadats av virus. Dessutom kan vi återskapa data även om det saknas backup (säkerhetskopia).

På detta vis kan Aurora Data Recovery Sweden hjälpa dig eller ditt företag att återställa och få tillbaka förlorad data snabbt och kostnadseffektivt.


Vilken Media Arbetar Vi Med?harddisk_renrum

Vi räddar data från alla lagringsenhetsmärken och vi erbjuder återhämtning av data för RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 RAID60 DP och många fler,
samt Data Recovery från virtualiserade servrar såsom VMWare ESXi, vSphere, och MS Hyper-V.

Vi utför Data Recovery från operativsystem som Windows, Linux och Apple Mac och från de flesta hårddiskmodellerna (Seagate, Samsung, Western Digital, Hitachi, Toshiba, etc.).

Därtill kan vi erbjuda datarekonstruktions-tjänster för alla typer av median (hårddiskar, Flash-minne, USB-minne, RAID-Servers).


Hur Går Datarekonstruktion Till?demontering_magnetblock

Vid radering, omformatering eller logiska hårddiskfel utför vi dataåterskapnings-tjänster i vårt programtekniska laboratorium för att återställa filer från skrivbord, laptops eller surfplattor.

Om eld, vatten eller annan fysisk skada orsakat förlust av data, kan dataåterställningsarbetet av hårddisken endast påbörjas i renrumsmiljö – Aurora använder sig av Renrum Klass 100.

Fyra faser av dataåterställningData recovery Sverige Sverige, Dr Inna Sakharova i auroras renrum

Vanligtvis finns det fyra faser när det gäller lyckad dataåterställning, men det kan variera beroende på vilken typ av data korruption och återhämtning som krävs.

Fas 1

Reparera hårddisken

Reparera hårddisken så att den körs i någon form, eller åtminstone i ett tillstånd som är lämpligt för att läsa data från den. Till exempel, om huvuden är dåliga måste de ändras. Om PCB är felaktig måste den fixas eller bytas ut; Om spindelmotorn är dålig ska skivorna och huvuden flyttas till en ny enhet.

Fas 2 Skapa en image (klon) till en ny enhet eller en skivfilfil

När en hårddisk misslyckas, är det viktigt att du får data från enheten. Ju längre en felaktig enhet används, desto mer sannolikt kommer ytterligare dataförlust att uppstå. Att skapa en bild av enheten kommer att se till att det finns en sekundär kopia av data på en annan enhet, där det är säkert att utföra testnings- och återställningsförfaranden utan att skada källan.

Fas 3 Logisk återställning av filer, partitioner, MBR och filsystemstrukturer

När enheten har klonats till en ny enhet är det lämpligt att försöka hämta data som förlorats. Om enheten har misslyckats logiskt finns det ett antal skäl till det. Genom att använda klonen kan det vara möjligt att reparera partitionstabellen eller master boot record (MBR) för att kunna läsa filsystemets datastruktur och hämta lagrade data.

Fas 4 Reparera ev. skadade filer

Dataskador kan orsakas när till exempel en fil skrivs till en sektor på den enhet som skadats. Det här är den vanligaste orsaken i en felaktig körning, vilket innebär att data måste rekonstrueras för att bli läsbar. Korrupta dokument kan återställas med flera mjukvarutekniker eller manuellt rekonstruera dokumentet med hjälp av bl.a. en hex-redaktör.Varje dag hämtar vårt bud kraschade hårddiskar från företag i Stor-Stockholm. Vi har dessuton drop-in service vardager mellan 09:00 och 17:00

Remember: If we can't recover your hard drive data – its very unlikely that anyone can!


IBM Hitachi Toshiba Western Digital Samsung Quantum Fujitsu Seagate LaCie Maxtor

IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo, LaCie
och Maxtor kraschade mac-hårddiskar | Hämtning i Malmö Göteborg StockholmData Recovery & Data rekonstruktion Sverige, Hårddisk Recovery i Stockholm, Göteborg Malmö Uppsala. Aurora Rädda hårddisk som har gått sönder.

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40