Återskapa Data Stockholm - Dataåterskapning - Aurora sprite
  Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site


Återskapa Data Stockholm | Dokument Filer och Musik

Stockholm, Göteborg, Malmö och resten av Europa


Aurora Återskapa Raderad Data och Återskapa Data Stockholm

Återskapa Filer och Data


En mycket alvarlig hårddiskkrasch

Begreppet ”dataåterskapning” eller ”återskapa data” betyder att använda sig av tekniken som hjälper att återställa data (mappar, filer, dokument eller bilder) efter en dataförlust.

Orsaker till dataförluster och till att återskapa data:

Avsiktliga handlingar:

  • Avsiktlig borttagning av en datafil eller datorprogram

Oavsiktliga handlingar:

  • Oavsiktlig bortagning av en fil, dokument eller program
  • Administrationsmisstag, så kallade mänskliga fel (formatering av en hårddisk som förfarande är i aktivt bruk)

Feltillstånd:

  • Strömavbrott, som gör att data från volatila minnen inte sparas till permanenta minnen
  • Hårdvarafel (Hårddiskkrasch)
  • Mjukvarafel (Programvara som gör det lätt att utföra oåterkalleliga kommando av misstag som förstör data helt eller delvis)
  • Darakorruption (filsystems- eller databaskorruption)

Katastrofer:

  • Eldsvådor, översvämningar, vattenskador m.m.

Brottslighet:

  • Stöld, dataintrång, sabotage, datorvirus eller andra sabotageprogram med flera.

Auroras erfarenhet inom dataåterskapning visar att hårdvarufel och mänskliga misstag är de vanligaste orsakerna bakom dataförluster.


Hur återskapar man en hårddisk?


Så här hanterar Aurora data recovery en hårddiskkrasch i vårat renrum

Aurora är ett professionellt data recovery företag med över 34 års erfarenhet av att återskapa data, fileroch partitioner från trasiga hårddiskar.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddiskräddning.
Dessa inkluderar ett ESD skydat renrum med två ISO-5 arbetsplatser.

Auroras data recovery team är högutbildade experter inom att återskapa Data och anlitas idag av många välkända företag i Sverige och övriga Europa.

Aurora är bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder kunder rådgivning och assistans samt dataåterställningstjänster mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Varje dag hämtar budföretag skadade hårddiskar från företag i Stockholm, Malmö och Göteborg

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!


Personal at Aurora Data Recovery

Aurora Data Recovery är experter som återskapar raderad data och förlorad information.dataåterskapning IBM Hitachi Toshiba Western Digital
Samsung Quantum hårddisk Fujitsu Seagate LaCie Maxtor med flera

RAID, IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo och Maxtoråterskapa Data Stockholm, Malmö, återskapa hårddisk Stockholm, återskapa kraschad hårddisk, återskapa dokument, dataåterskapning, återskapa partitioner, återskapa raderade filer Göteborg, återskapa raderad data, återskapa dokument, hjälp, word dokument, Återskapa formaterad hårddisk, Windows, Mac, Apple, Linux, Stockholm Göteborg Malmö, blixtnedslag"

Aurora utför återskapning av data från formaterad hårddisk, bilder, filer, mappar osv. Aurora återskapa data Stockholm Göteborg Malmö. Återskapa Dokument.

Dataåterskapning  |   Återskapa Data Stockholm  |   Återskapa Dokument  |  

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40