Search Aurora's site

Search Aurora's site

Återskapa Data hos Aurora, Stockholm Göteborg Malmö

Aurora återskapa filer, dokument, bilder, musik och video.


Aurora Återskapa Raderad Data och Återskapa Data Stockholm Malmö Göteborg
Återskapa Filer och Data


En mycket alvarlig hårddiskkrasch

Begreppet ”data återskapning” eller ”att återskapa data” betyder att använda sig av tekniken som hjälper att återställa data (mappar, filer, dokument eller bilder) efter en dataförlust.

Orsaker till dataförluster och till att återskapa filer:

Avsiktliga handlingar:

  • Avsiktlig borttagning av en datafil eller datorprogram

Oavsiktliga handlingar:

  • Oavsiktlig borttagning av en fil, dokument eller program
  • Administrationsmisstag, så kallade mänskliga fel (formatering av en hårddisk som förfarande är i aktivt bruk)

Feltillstånd:

  • Strömavbrott, som gör att data från volatile minnen inte sparas till permanenta minnen
  • Hårdvarufel (Hårddiskkrasch)
  • Mjukvara fel (Programvara som gör det lätt att utföra oåterkalleliga kommando av misstag som förstör data helt eller delvis)
  • Datakorruption (filsystems- eller databaskorruption)

Katastrofer:

  • Eldsvådor, översvämningar, vattenskador m.m.

Brottslighet:

  • Stöld, dataintrång, sabotage, datorvirus eller andra sabotage program med flera.

Auroras erfarenhet inom dataåterskapning visar att hårdvarufel och mänskliga misstag är de vanligaste orsakerna bakom dataförluster.


Hur återskapar man en hårddisk?


Så här hanterar Aurora data recovery en hårddiskkrasch i vårat renrum

Aurora är ett professionellt data recovery företag med över 34 års erfarenhet av att återskapa fileroch partitioner från trasiga hårddiskar.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddiskräddning.
Dessa inkluderar ett ESD skyddat renrum med två ISO-5 arbetsplatser.

Auroras data recovery team är högutbildade experter inom att återskapa Data och anlitas idag av många välkända företag i Sverige och övriga Europa.

Aurora är bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder kunder rådgivning och assistans samt dataåterställning tjänster mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Varje dag hämtar bud företag skadade hårddiskar från företag i Stockholm, Malmö och Göteborg

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!


Personal at Aurora Data Recovery

Aurora Data Recovery är experter som återskapar raderad data och förlorad information.data återskapa IBM Hitachi Toshiba Western Digital
Samsung Quantum hårddisk Fujitsu Seagate LaCie Maxtor med flera

RAID, IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo och Maxtordataåterskapning

återskapa hårddisk Stockholm, återskapa kraschad hårddisk, återskapa dokument, återskapa partitioner, återskapa raderade filer Göteborg, återskapa raderad data, återskapa dokument, hjälp, word dokument, Återskapa formaterad hårddisk, Windows, Mac, Apple, Linux, Stockholm Göteborg Malmö, blixtnedslag"

filer i Stockholm Göteborg Malmö. Återskapa Dokument.

återskapning data  |   Återskapa filer Stockholm  |   Återskapa Dokument  |  

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40

 .