Search Aurora's site

Search Aurora's site

Aurora Återskapa Raderad Data och Återskapa Data Stockholm Malmö Göteborg

Aurora Återskapa din fölorad Data dataåterskapnings experter i Stockholm


Aurora återskapa data, filer, dokument, bilder, musik och video.

Återskapa Papperskorg


En mycket allvarlig hårddiskkrasch

Begreppet ”data återskapning” eller ”återskapar data” betyder att använda sig av tekniken som hjälper att återställa data (mappar, filer, dokument eller bilder) efter en dataförlust.

Några orsaker till dataförluster:

Avsiktliga handlingar:

  • Avsiktlig borttagning av en datafil eller datorprogram

Oavsiktliga handlingar:

  • Oavsiktlig borttagning av en fil, dokument eller program
  • Administrationsmisstag, så kallade mänskliga fel (formatering av en hårddisk som förfarande är i aktivt bruk)

Feltillstånd:

  • Strömavbrott, som gör att data från volatile minnen inte sparas till permanenta minnen
  • Hårdvarufel (Hårddiskkrasch)
  • Mjukvara fel (Programvara som gör det lätt att utföra oåterkalleliga kommando av misstag som förstör data helt eller delvis)
  • Datakorruption (filsystems- eller databaskorruption)

Katastrofer:

  • Eldsvådor, översvämningar, vattenskador m.m.

Brottslighet:

  • Stöld, dataintrång, sabotage, datorvirus eller andra sabotage program med flera.

Auroras erfarenhet inom data återskapning visar att hårdvarufel och mänskliga misstag är de vanligaste orsakerna bakom dataförluster.


Hur återskapar man en hårddisk?


Så här hanterar Aurora data recovery en hårddiskkrasch i vårat renrum

Aurora är ett professionellt data recovery företag med över 34 års erfarenhet av att återskapa fileroch partitioner från trasiga hårddiskar.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddiskräddning.
Dessa inkluderar ett ESD skyddat renrum med två ISO-5 arbetsplatser.

Auroras data recovery team är högutbildade experter inom tekniken att rädda data och anlitas idag av många välkända företag i Sverige och övriga Europa.

Aurora är bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder kunder rådgivning och assistans samt dataåterställning tjänster mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Varje dag hämtar bud företag skadade hårddiskar från företag i Stockholm, Malmö och Göteborg

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!


Personal at Aurora Data Recovery

Aurora Data Recovery är experter som återskapar raderad data och förlorad information.data återskapa IBM Hitachi Toshiba Western Digital
Samsung Quantum hårddisk Fujitsu Seagate LaCie Maxtor med flera

RAID, IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo och MaxtorÅterskapa Data. Återskapa Data
hårddisk, kraschad hårddisk, dokument, partitioner, raderade filer Göteborg, ta tillbaka raderad data, dokument, hjälp, word dokument, formaterad hårddisk, Windows, Mac, Apple, Linux, Stockholm Göteborg Malmö, blixtnedslag"

The term "data recovery" or "recovering data" means using the technology to help recover data (folders, files, documents or images) after a data loss. Causes of Data Loss and to Recover Data: Intentional actions: Intentional deletion of a data file or computer program Accidental actions: Accidental deletion of a file, document or program Administration flaws, so-called human errors (formatting a hard drive as the procedure is in active use)

Mõiste "andmete taastamine" või "andmete taastamine" tähendab tehnoloogia kasutamist, mis aitab andmeid (kaustu, faile, dokumente või pilte) taastada pärast andmete kadumist. Mõned andmete kadumise põhjused: Tahtlikud teod: Andmefaili või arvutiprogrammi tahtlik kustutamine Juhuslikud teod: Faili, dokumendi või programmi juhuslik kustutamine Administreerimisvead, nn inimlikud vead (aktiivses kasutuses oleva kõvaketta vormindamine) Viga tingimused: Elektrikatkestus, mis takistab lenduvate mälestuste andmete salvestamist püsmällu Riistvara rike (kõvaketta krahh) Tarkvaraviga (tarkvara, mis hõlbustab eksimatult tühistamatute käskude täitmist ja mis hävitab andmed täielikult või osaliselt) Andmete rikkumine (failisüsteemi või andmebaasi rikkumine)

Återskapa data Stockholm

Ta tillbaka data