närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40


Det Vanligaste Frågorna vi får från våra kunderAuroras Swedish Data Recovery help Page

Några vanliga frågor och svar:


 •  Kan vi återskapa data från defekta eller låsta hårddiskar?
 •  Ja, tiotusentals filer varje dag, året runt.
 •  Reparerar vi hårddiskar?
 •  Nej, vi återskapar förlorad data.
 •  Kan originalhårddisken användas efter avancerad datarekonstruktion?
 •  Väldigt osannolikt, eftersom vi i många fall måste demontera hårddisken för att flytta mediaskivor eller byta läshuvud.
 •  Utför vi datarekonstruktion på Apple, Mac hårddiskar?
 •  Ja det gör vi, vänligen ring oss för mer information.
 •  Installerar eller uppgraderar vi programvara?
 •  Nej, vi rekommenderar att du kontaktar din datorleverantör.
 •  Återskapar vi Microsoft O/S eller Windows?
 •  Javisst, så länge den ursprungliga data finns kvar på det skadade mediet.
 •  Ominstallerar vi Microsoft O/S eller Windows?
 •  Nej, det kan leda till problem med Microsofts licensavdelning.
 •  Kan man översända hela datorn till oss?
 •  Nej, inte under några som helst omständigheter. Skicka endast den defekta hårddisken eller RAID Array.
 •  Reparerar vi icke fungerande datorer?
 •  Nej. Vi är ett datarekonstruktionsföretag, men vi kan säkerhetsställa känslig information på din hårddisk innan du returnerar datorn till din leverantör.
 •  Ger vi några garantier?
 •  Ja det gör vi. Vi garanterar att alltid göra vårt allra bästa för att återskapa din data.
Aurora frågor

Some very usual questions:


 •  Do we recover lost data from damaged hard disk drives?
 •  Yes, tens of thousands of files every day, 365 days a year.
 •  Do we repair hard disk drives?
 •  No, we RECOVER the lost data.
 •  Can the original disk drive be used after recovery?
 •  Very unlikely, since in many cases the heads are removed during recovery.
 •  Do we offer professional Data Recovery for Apple, Mac disk drives?
 •  Yes of course we do, but please call us first.
 •  Do we install or upgrade operating systems?
 •  No, we recommend that you contact your PC supplier.
 •  Do we recover Microsoft's O/S or Windows?
 •  Sure, just as long as the original data remains intact on the damaged drive.
 •  Do we re-install Microsoft's O/S or Windows?
 •  No, that could lead to problems with Microsoft's license department.
 •  Can clients send us the entire PC?
 •  No, under no circumstances. Send ONLY the damaged hard disk drive or RAID Array with its controller.
 •  Do we offer repair services for malfunctioning PC's?
 •  NO. We are a professional Data Recovery company, but we CAN secure your sensitive data before you return your PC to your supplier.
 •  Do we offer any guarantees?
 •  Yes we do. We guarantee to make our very best efforts to recover your data no matter who you are or how large or small your company is.