Search Aurora's site

Search Aurora's site

Aurora Data Recovery i Stockholm, Sweden

Aurora Data Recovery, Informationssäkerhet, Security & Privacy


Data recovery experterna med gedigen kunskap och 34års erfarenhet


Lite fakta om Aurora Data Recovery


Aurora Data Recovery etablerades i Sverige april 1984 och har alltså 34 års oavbruten erfarenhet av kvalificerad dataräddning och datarekonstruktion.

Aurora har egna mycket välutrustade high-tech laboratorier i såväl Danderyd som Täby norr om Stockholm. Dessa laboratorier är utrustad med bland annat klass 100 renrum, laser- och stereo-mikroskop, Tektronix mätutrustning, Carl-Zeiss mikropositioneringsutrustning, Tektronix logik-analysator och viktigast av allt, universitetsutbildade ingenjörer och personal med kompetens i världsklass.

Aurora har också utvecklat ett flertal avancerade data recovery-programvaror för analys, korrigering och omskrivning av kontrollmoduler samt datarekonstruktion eller återskapning av förlorad data och filer.

Säkerhet & Sekretess


Eftersom all nödvändig data recovery kompetens finns inom företagets fyra väggar, har vi aldrig någonsin skickat våra klienters hårddiskar till andra företag, än mindre utanför Sveriges gränser med den säkerhetsrisk, onödig fördröjning och extra kostnad det skulle medföra.

Aurora garanterar att din konfidentiella data stannar inom vårt företag och förblir i absolut säkerhet. Vi hanterar sekretessbelagd data krypterad med bland annat Pointsec dagligen. Aurora hanterar och förvarar hemligt material i enlighet med försvarsmaktens bestämmelse FIB 2007:2 och i förekommande fall FFS 2003:7. All data recovery arbete hos Aurora genomförs enligt ISO 9001 kvalitetssäkring, med tillämpning av såväl kryptering som fysisk och biometrisk tillgångskontroll.

Laboratorielokalerna, som oftast är bemannade från 09:00 till 23:00, övervakas dygnet runt av Securitas med bland annat kameror och andra sensorer. Totalt besöksförbud för obehöriga råder på skyddade zoner hos Aurora. Under våra 34år av verksamhet har inte en enda byte av data hamnat i fel händer.

Vi utför också "dataradering" eller "datadestruktion" som innebär utplåning av känslig eller sekretessbelagd information från förbrukade hårddiskar.

Krisberedskap


Aurora Data Recovery AB har investerat i avbrottsfri kraftförsörjning för företagets IT-system. Bland dessa finns ESD skyddade enheter och servrar, ett 20-tal avancerade datorer, iPECS telefonväxel, bevakningssystem samt ett flertal larmanordningar. Tack vare två stycken kraftgeneratorer kan företaget klara av långvariga strömavbrott som pågår under flera dagar. Aurora följer Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter för skydd av samhällsviktiga tjänster.

Övriga frågor & svar


Om du fortfarande har obesvarade frågor efter att du har läst ovanstående information, kan du oftast hitta svaren på följande sida:Aurora hjälper gärna till med telefonrådgivning och besvarar övriga frågor under kontorstid 09:00-16:55 på telefonnummer +46-8-792 22 40.UK Startpage Kunder Clients Kontakta oss Contact us Prisexempel, företag Prisexempel, konsument Timtaxa Price examples, Company Price examples, Private Hourly Rates Praktik Ansökan Intern application Order form, Company Beställning, företag Beställning, privat Order form, Private Lite om aurora data recovery Allmänna Villkor Betalnings villkor Privacy Policy