Aurora Data Recovery kan återskapa din data
Swedish flag
+46-8-792 22 40
Aurora kan rädda din data

Datadestruktion och dataradering: Aurora radering av data från hårddisk Stockholm - data destruktion, trust the professionals at Aurora Data Recovery

Datadestruktion & Radering av Data, Dataradering från hårddiskar i Stockholm- Nytt EU Direktiv -

En nytt EU direktiv sätter hårdare krav på Datadestruktion/Dataradering: Radering av känslig data från en hårddisk annat lagringsmedia. Aurora kan vara din partner för utplåning data.


Några scenarier när hårddisk datadestruktion erfordras


Aurora utför pålitlig utplåning av känslig eller hemlig data för kunder i hela Sverige

Data stöld från kasserade hårddiskar är ett allvarligt problem för varje företag och myndighet, särskilt eftersom båda omfattas av stränga regler vad gäller lagring av personlig data. Sjukhusjournaler, patientsekretess, finansiell information och banksekretess är bara ett fåtal exempel på data som måste utplånas när en hårddisk eller SSD har nått sin livslängd. Det gäller även känslig information rörande forskning och patent.

Data destruktion - utplåning av konfidentiell information. Aurora utför total radering av all digital information på hårddiskar. Bland våra data destruktion kunder är Försvarsmakten, SAAB, Ericsson, KS, ett flertal banker, regional sjukhus, myndigheter.


Swedish flag
  • Ett unikt destruktionsattest utfärdas för varje enhet när den högsta nivån på utplåning krävs, som är fallet för försvarsmakten eller många myndigheters hårddiskar.

  • Destruktionscertifikat utfärdas i multiplar av tio enheter på kommersiell nivå. Det bör påpekas att även kommersiell nivås säkerhetsåtgärder används ofta av finansiella institutioner (banker), sjukhus och andra krävande datadestruktions kunder.


UK flag
  • A unique certificate of destruction is issued for each drive when the highest level of destruction is required, as in the case for military or many government departments.

  • Certificates of destruction for multiples of 10 drives are issued for commercial level destruction. It should be indicated that even commercial level security is frequently used by financial institutions (banks), hospitals and other demanding data destruction customers.

Prislista och priser för data recovery i Stockholm


Demontering, dataförstöring och återvinningstjänsterData Recovery Pris-lista Stockholm

DEMONTERING AV DATORER


Eventuell kostnad för demontering av datorer, servrar och rack enheter.
500 - 950 sek / per enhet
Taxa - Data Recovery Arbete

DATADESTRUKTIONS ARBETE


Radering av data från hårddisk i säkerhetssyfte | Kommersiell nivå
(inklusive destruktionsattest)
995 sek
90 eur
Total destruktion av hårddisk i säkerhetssyfte | Högsta, militär nivå
(inklusive destruktionsattest)
1595 SEK
150 EURO
Taxa - Reservdelar, donator

MILJÖVÄNLIGT ÅTERVINNING AV DATORER OCH HÅRDDISKAR


Eventuell kostnad för miljövänligt hantering och transport av elektronik avfall
1500 Timme


Kontakta oss
+46-8-792 22 40
för detaljerad information om radering av känslig dataVi kan raderar din känslig data på ett säkert sätt

För att förbereda sig för återvinning är det inte tillräckligt att radera data, eftersom det är återställbart.

Många företag tillämpar en mycket tveksam metod så som att avinstallera alla applikationer samt operativsystem och raderar de lokala skivorna med hjälp av delete eller formatt programvaruverktyg (som INTE kommer att skriva över skivans raderade innehåll.

OBS! Ovanstående metoder är allt annat än pålitlig och bör aldrig användas vid utplåning av känslig data.


Att Utplåna Hemlig Data

återvinning
Miljövänligt återvinning