Search Aurora's site

Search Aurora's site

DataDestruktion Stockholm, Utplåning av hemligt information från hårddiskar

Aurora kan utplåna & förstöra känslig Data från hårddiskar

Data Destruktion, Utplåning av hemligt information från hårddiskar - trust the professionals at Aurora Data Recovery


Swedish flag
  • Ett unikt destruktionsattest utfärdas för varje enhet när den högsta nivån på utplåning krävs, som är fallet för försvarsmakten eller många myndigheters hårddiskar.

  • Attest för förstöring för multipla av 10 enheter utfärdas för destruktion på kommersiell nivå. Det bör påpekas att även kommersiell nivå säkerhet används ofta av finansiella institutioner (banker), sjukhus och andra krävande datadestruktion kunder.UK flag
  • A unique certificate of destruction is issued for each drive when the highest level of destruction is required, as in the case for military or many government departments.

  • Certificates of destruction for multiples of 10 drives are issued for commercial level destruction. It should be indicated that even commercial level security is frequently used by financial institutions (banks), hospitals and other demanding data destruction customers.
utplåna data  Radering av användardata från hårddisk i säkerhetssyfte | Kommersiell nivå (inklusive destruktionsattest) 695 sek 75 eur per hårddisk
förstöra data
utplåna data  Radering av all data från hårddisk i säkerhetssyfte | Högsta, militär nivå (inklusive destruktionsattest) 1 395 sek 148 eur per hårddisk
datadestruktion

Moms (value added tax)

datadestruktion Samtliga priser som visas på vår site är exklusive frakt och moms.
förstöra data Value Added Tax is not charged to Export customers within the EU that present a valid TAX number.

Kontakta oss +46-8-792 22 40 för detaljerad information om Datadestruktion eller radering av känslig data


utplåna data, förstöra data.

DataDestruktion, Utplåning av konfidentiell information. Aurora utför total utplåning av all digital information på hårddiskar. Bland våra kunder är Försvaret, SAAB, Ericsson, KS, ett flertal banker, regional sjukhus, myndigheter.

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40