sprite
 
Search Aurora's site

aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's siteVillkor och regelverk vid Data Recovery uppdrag has aurora.

Vad är det som gäller kring mitt data recovery uppdrag?


Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från Aurora Data Recovery AB, nedan Aurora, till dess kund, nedan kallad kund, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet, och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från Aurora.


Nedanstående serviceregler måste accepteras av kunden i samband med inskick av webbaserad beställningen eller vid personlig inleverans av lagringsmedia till våra laboratorier.

Aurora Data Recovery utför endast data räddning från lagringsmedia där kunden betalar för utfört arbete. För garantireparationer hänvisar vi till respektive tillverkarens webbplats.Data Recovery Arbete hos Aurora

 • Data Recovery arbete inleds endast efter kunden har personligen tagit del av prisexempel och villkor samt har bekräftat detta på beställningsblanketten.

 • Programteknisk- eller renrumsundersökning debiteras alltid. Avgifter för returfrakt och skyddsemballage kan tillkomma. Aurora skickar inte fakturor till försäkringsbolag eller tredje person.

 • Kunden ansvarar för att kontaktuppgifter såsom adress, e-post, mobilnummer eller dylikt är rätt angivna. För ej uthämtad vara så tvingas vi debitera fraktkostnad ut till kund samt returfrakt och en expeditionsavgift.

Tony Kvarnstrom, VD och grundare av Aurora Data Recovery AB

 • Retur av återskapade data sker vanligtvis på en helt nytt hårddisk (en "transport" eller "extern hårddisk"). Kunder har alltid valfrihet att köpa denna nytt hårddisk hos Aurora eller att tillhandahålla en lämplig drive själv.

 • Retur av återskapade data sker oftast med Postens Företagspaket, MyPac eller Budföretag. Kunden är alltid välkommen att personligen hämta lagringsmedia med återskapade data i vår reception på Brovägen 9, 3tr.

 • Aurora ansvarar inte, under några som helst förhållanden, för hävdad förlust av information vid data återställning.

 • Aurora ansvarar ej för tillbehör såsom kabinett, original kartong, plast fordral eller liknande om inte annat är avtalat eller antecknad vid inleverans.

 • Priskategori ska ses som en uppskattning och inte som en löfte. Servicetiden kan i extremfall dras ut av faktorer som står utanför vår kontroll t.ex. brist på reservdelar, inflöde, extrem luftförorening, sjukdom, force majeure eller liknande.

 • Aurora ansvarar inte för skador uppkomna under transporten till oss. Emballera alltid lagringsmedian väl, helst i en kartong med så kallad bubbelplast. Använd ogärna originalkartong då vi återvinna allt inkommande emballage.

 • Aurora ansvarar inte för åberopanden av repor, slitage, skada under data recovery arbete. Hårddiskar, mobiltelefoner eller annan media hanteras varsamt i ett säkert system av ESD-skyddade bänkar, renrum, skyddsfilm och liknande enligt tillverkarens egen standard.

 • För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader vartefter övergiven hårdvara återvinns. Återskapad data returneras alltid till den leveransadress som anges vid beställningen. Avhämtning i reception sker endast mot uppvisande av giltig legitimation samt referens till gällande säkerhetskod.


| Dataräddning | Hårddiskkrasch | Data Recovery | Rädda hårddisk | Rädda data | RAID Data Recovery | NAS Recovery | Hårddiskräddning |
| Reparera trasig hårddisk | Återskapa hårddisk data | Reparera hårddisk | Återställa hårddisk data | Seagate data recovery | Laga hårddisk |

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40