Search Aurora's site

Villkor och regelverk vid Data Recovery uppdrag has aurora.

Aurora Data Recovery AB - Villkor och Ansvarsbegränsning.
Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från Aurora Data Recovery AB, nedan Aurora, till deras kunder, nedan kallad kund, om inte annat har överenskommits och bekräftats skriftligen på beställningsblanketten.

Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kunden anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från Aurora.

Nedanstående villkor måste accepteras av kunden i samband med in-skick av web beställning eller vid personlig in-leverans av lagringsmedia till våra DR laboratorier.

Vi utför dataräddningsarbete endast från lagringsmedia där kunden betalar för arbetsinsats enligt prislistan. Kostnadsfri snabb besiktning medan kunder väntar i reception kan förekomma, däremot regelrätt data-recovery arbete debiteras alltid.

För garanti reparationer hänvisar vi till respektive tillverkarens webbplats.
 • Data Recovery arbete inleds endast efter kunden personligen har läst auroras prisexempel och villkor samt har godkänt detta på beställningsblanketten.

 • Programteknisk- eller renrums-undersökning debiteras alltid. Avgifter för returfrakt och skyddsemballage kan tillkomma. Aurora skickar inte fakturor till försäkringsbolag eller tredje person.

 • Kunden ansvarar för att kontaktuppgifter såsom adress, e-post, mobilnummer eller dylikt är rätt angivna. För ej uthämtad vara så tvingas vi debitera fraktkostnad ut till kund samt returfrakt och en expeditionsavgift.

Tony Kvarnstrom, VD och grundare av Aurora Data Recovery AB

 • Retur av återskapad data sker oftast med Postens Företagspaket, MyPac eller Budföretag. Kunden är alltid välkommen att personligen hämta lagringsmedia med återskapad data i vår reception på Brovägen 9, 3tr.

 • Aurora ansvarar inte, under några som helst förhållanden, för hävdad förlust av information vid data återställning. Det kan röra sig om miljontals filer så vi kan omöjligen kolla igenom alla filer för hitta en specifik fil, eller se om varje fil fungerar felfritt.

 • Vi ansvarar ej för tillbehör såsom kabinett och där tillhörande elektronik, originalkartong, plastfodral eller liknande om inte annat är avtalat skriftligen vid inleverans.

 • På grund av olika grad av skada på hårddisken är det en möjlighet att all data inte kan återställas efter Data-Recovery uppdrag. Dock kan vi i de flesta fall återställa en del av datan på hårddisken.

 • Priskategori ska ses som en uppskattning och inte som ett löfte. Data Recovery kan i extremfall dras ut av faktorer som står utanför vår kontroll t.ex. brist på reservdelar, extrem luftförorening, sjukdom, force majeure eller liknande.

 • Vi ansvarar inte för skador uppkomna under transporten till oss. Emballera alltid lagringsmedian väl, helst i en kartong med så kallad bubbelplast. Använd ogärna originalkartong då vi återvinner allt inkommande emballage.

 • Aurora ansvarar inte för åberopande av repor, slitage, skada under data recovery arbete. Hårddiskar, mobiltelefoner eller annan media hanteras varsamt i ett säkert system av ESD-skyddade bänkar, renrum, skyddsfilm och liknande enligt tillverkarens egen standard.

 • För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader vartefter övergiven hårdvara återvinns. Återskapad data returneras alltid till den leveransadress som anges vid beställningen. Avhämtning i reception sker endast mot uppvisande av giltig legitimation samt referens till gällande säkerhetskod.