närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40

Aurora har lagat och fixat trasiga hårddiskar sedan 1984Laga Lagar fixar Stockholm


Ring oss eller drop-in för helt kostnadsfri rådgivning och diagnos!  1. Behöver du laga eller fixa en icke fungerande extern hårddisk eller SSD?

  2. Vill du återställa data till följd av en hårddiskkrasch?

  3. Vill du lämna in en defekt hårddisk och få din dataräddat, återställd eller återskapad?

  4. Har du förlorat data, filer, mappar, dokument eller e-mail och behöver hjälp att återställa en laptop hårddisk? efter en hårddiskkrasch

  5. Har du problem med skadad eller kraschad hårddisk som ger ifrån sig oljud och är i behov av hårddiskreparation?
Det säger sig själv att om du vill ha den bästa förutsättningen för att återskapa data från en kraschad hårddisk eller SSD så vore det bra att kontakta det företag med mest erfarenhet av data recovery.
Aurora har 40 års erfarenhet, HÄR I SVERIGE!VIKTIGT: Läs detta först !

Behöver du hjälp att laga din trasiga Hårddisk?


Aurora Data Recovery hjälper att laga HDD och fixa SSD i Stockholm, Malmö och Göteborg

Om du inte kan starta datorn på grund av en fysiskt skadad hårddisk, gör inte saken värre . . .

Om du inte har GEDIGEN erfarenhet av data recovery, rekommenderar vi inte att du försöker att återskapa data från din defekta hårddisk själv. I synnerhet om du vill rädda värdefull data (mappar, filer, dokument, bilder m. m)

Kontakta oss på +46-8-792 22 40 för helt kostnadsfri rådgivning!

Trasiga extern hårddiskar med fysiska (mekaniska) eller logiska fel. Oavsett om det gäller en Mac, Linux eller Windows PC kan Aurora oftast hjälpa dig.

Orsaker till en hårddiskkrasch:
  • Mekaniska skador, exempelvis om hårddisken ger ifrån sig skrapande, klickande, tickande eller andra konstiga ljud.
  • Om den har tappats eller ramlat ner från en liten höjd, endast några decimeter kan vara förödande för en hårddisk.
  • Stötar och övervärme. En hårddisk är mycket känslig för stötar eller avsaknad av adekvat ventilation.
Logiskt fel på en HDD innebär att de blev några fel i kontroll- eller filsystemet. Hårddiskens elektronik och komponenter är däremot oftast oskadade.
Gör inte skadan värre (och data recovery svårare) genom att försöka återställa förlorad data med hjälp av "goda vänner" som vill hjälpa till, men som inte besitter kompetens inom data recovery. Även bloggar och forum på internet kan vara din värsta fiende när du letar efter svar på hur du ska rädda din data. Kontakta Aurora när olyckan är framme istället!


Varje dag räddar vi tusentals filer från trasiga hårddiskar


extern hårddisk krasch Stockholm, Malmö och Göteborg. Aurora Data Recovery hjälper att laga HDD och SSD

Aurora är ett pålitligt företag inom data recovery med gedigen kunskap och erfarenhet inom dataräddning.

Vi har en modern säkerhetslokal i Danderyd och ett mycket avancerat ESD skyddat laboratorium för lagning och dataåtervinning från trasig, tickande, klickande eller en helt livlösa disk drive. Vi har två certifierade ISO klass-5 arbetsplatser i vårt skräddarsydda data recovery renrum samt en lagerlokal med flera tusen donator delar, till vårt förfogande.

Auroras team är högutbildade experter inom konsten att rädda data från defekta hårddiskar och anlitas dagligen av många välkända företag såväl i Sverige som i resten av Europa.

Vårt företag är vid behov bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder myndigheter och företagskunder rådgivning och assistans med att återskapa filer från trasiga hårddiskar mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Vi tar gärna emot privata personer under vardagar mellan 08:30 och 17:30 samt att vi även kan hämta skadade diskar från kunder i Stockholmsregionen med vår bud-tjänst.

Kom ihåg att det alltid finns en chans att återskapa data från din hårddisk om du kontakta experterna hos Aurora i ett tidigt stadium!

Remember: If we can't recover your hard drive data – It's unlikely that anyone can!


Aurora räddar tusentals filer från trasiga hårddiskar, varje dag!
IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, WD, Lenovo, LaCie och Maxtor extern hårddiskar.
Hämtning i Malmö Göteborg Stockholm


If you can't start your computer due to a physically damaged hard drive, then don't make it worse. . . If you do not have solid experience, we do not recommend that you try to recreate data from your faulty hard drive yourself. Especially if you want to save valuable data (folders, files, documents, images, etc.)


Broken external hard drives - The hard drive has physical (mechanical) or logical errors. Whether on a Mac, Linux or Windows PC, Aurora can usually help you. The hard drive is broken due to:

data recovery. Aurora data recovery.

Mechanical damage, for example, if the hard drive gives off scratching, clicking, ticking or other strange sounds. If the hard drive has been dropped, dropped from a small height, only a few inches can be devastating for a hard drive. Shocks and overheating. A hard drive is very sensitive to shocks or lack of adequate ventilation. Logical failure of a hard drive means that they became some errors in the control or file system. However, the hard drive's electronics and components are usually undamaged. Contact Aurora + 46-8-792 22 40 for completely free advice!

Do not make the hard disk damage worse (and saving data be more difficult) by trying to recover lost data with the help of "good friends" who want to help, but who do not possess recovery data skills. Also, blogs and forums on the internet can be your worst enemy when looking for answers on how to save your data. Contact Aurora when the accident is over instead!

Aurora Data Recovery kan hjälpa dig rädda en hårddisk i Stockholm, Göteborg eller Malmö

De viktigaste egenskaperna hos en hårddisk är dess kapacitet och prestanda. Kapaciteten anges i Gigabyte (GB) eller Terabyte (TB). Där 1 gigabyte = 1 miljard bytes, eller i praktiken 1024 miljon bytes. Vanligtvis är en del av en hårddisks kapacitet otillgänglig för användaren eftersom den används av filsystemet och datorns operativsystem, och eventuellt inbyggd redundans för felkorrigering och dataräddning. Prestanda specificeras efter den tid som krävs för att flytta huvudet till ett spår eller en cylinder (genomsnittlig åtkomsttid) plus den tid det tar för den önskade sektorn att röra sig under huvudet (genomsnittlig latens, vilken är en funktion av den fysiska rotationshastigheten i varvtal per minut) och slutligen hastigheten vid vilken data överförs (datahastighet).
hårddisk sjukhus, Laga hårddisk rädda kraschad hårddisk.

fixa och laga hårddisk med hjälp av Aurora