Aurora Data Recovery kan återskapa din data
närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40

Aurora Återskapa Raderad Data och Återskapa Data Stockholm Malmö Göteborg

Aurora återskapa data från trasiga hårddiskarpapperskorg hårddisk dataräddning Stockholm

/

Vi återskapar data, filer, dokument, bilder, musik och video. från hårddiskar, papperskorg och mobiltelefon

Vi kan återskapa din papperskorg


En mycket allvarlig hårddiskkrasch

Begreppet ”data återskapning” eller ”att återskapa data” betyder att använda sig av tekniken som hjälper att återställa data (mappar, filer, dokument eller bilder) efter en hårddisk har slutat att fungera.

Några orsaker till dataförluster:

Avsiktliga händelse

  • Avsiktlig borttagning eller radering av data, t.ex bilder music eller dokument.

Oavsiktliga handlingar

  • Oavsiktlig borttagning av en fil, dokument eller program
  • Så kallade mänskliga fel (radering eller formatering av en hårddisk som förfarande är i bruk)

Feltillstånd

  • Strömavbrott eller åskväder, som allvarligt kan skada hårddiskens elektronik
  • Hårdvarufel t.ex Hårddiskkrasch eller slitage
  • Mjukvara fel, ett mindre vanligt problem med hårddiskdrivrutinen
  • Datakorruption, filsystems- eller databaskorruption

Katastrofer

  • Eldsvådor, åsknedslag, vattenskador m.m.

Brottslighet

  • Dataintrång, sabotage, datorvirus ransomware eller andra sabotage.

Auroras erfarenhet inom data återskapning visar att hårdvarufel och mänskliga misstag är de vanligaste orsakerna bakom dataförluster.


Hur återskapar man en hårddisk?


Så här hanterar Aurora data recovery en hårddiskkrasch i vårat renrum

Vi är ett professionellt data recovery företag med 40 års erfarenhet av att återskapa filer och partitioner från trasiga hårddiskar.

Aurora har mycket avancerade laboratorielokaler för datarekonstruktion och hårddiskräddning. Dessa inkluderar ett ESD skyddat renrum med två ISO-5 arbetsplatser.

Vårt team är högutbildade experter inom tekniken att och anlitas idag av många välkända företag i Sverige och övriga Europa.

Vi är bemannat 7 dagar i veckan och erbjuder företag och myndighet rådgivning och assistans samt dataåterställning tjänster mellan 09:00 - 23:00, varje dag, året runt.

Varje vardag hämtar Auroras bud skadade hårddiskar från kunder runt om i Sverige.

Remember: If we can't recover your hard drive data – Its unlikely that anyone can!

Personal at Aurora Data Recovery


Aurora Data Recovery är experter som återskapar raderad data och förlorad information.data återskapa IBM Hitachi Toshiba Western Digital
Samsung Quantum hårddisk Fujitsu Seagate LaCie Maxtor med flera

RAID, IBM, Hitachi, Toshiba, Western Digital, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo och MaxtorÅterskapa Data. Återskapa Data
hårddisk, kraschad hårddisk, dokument, partitioner, raderade filer Göteborg, ta tillbaka raderad data, dokument, hjälp, word dokument, formaterad hårddisk, Windows, Mac, Apple, Linux, Stockholm Göteborg Malmö, blixtnedslag"

The term "data recovery" or "recovering data" means using the technology to help recover data (folders, files, documents or images) after a data loss. Causes of Data Loss and to Recover Data: Intentional actions: Intentional deletion of a data file or computer program Accidental actions: Accidental deletion of a file, document or program Administration flaws, so-called human errors (formatting a hard drive as the procedure is in active use)

Mõiste "andmete taastamine" või "andmete taastamine" tähendab tehnoloogia kasutamist, mis aitab andmeid (kaustu, faile, dokumente või pilte) taastada pärast andmete kadumist. Mõned andmete kadumise põhjused: Tahtlikud teod: Andmefaili või arvutiprogrammi tahtlik kustutamine Juhuslikud teod: Faili, dokumendi või programmi juhuslik kustutamine Administreerimisvead, nn inimlikud vead (aktiivses kasutuses oleva kõvaketta vormindamine) Viga tingimused: Elektrikatkestus, mis takistab lenduvate mälestuste andmete salvestamist püsmällu Riistvara rike (kõvaketta krahh) Tarkvaraviga (tarkvara, mis hõlbustab eksimatult tühistamatute käskude täitmist ja mis hävitab andmed täielikult või osaliselt) Andmete rikkumine (failisüsteemi või andmebaasi rikkumine)

Återskapa data Stockholm

Ta tillbaka data