Search Aurora's site

Search Aurora's site


Swedish flag

Betalningsvillkor

 • Moms tillkommer på samtliga priser med undantag av särskilda prisexempel angivna endast för privatpersoner.
 • Privatpersoner (konsumenter) : Betalning sker alltid i förskott eller direkt vid utleverans.
 • Mindre företag som är etablerade i Sverige betalar första beställningen i förskott eller vid utleverans.
 • Aktiebolag utan betalningsanmärkning och registrerad i Sverige: 10 dagars kredit.
 • Börsnoterade företag samt Staten och Försvaret: 30dgr netto.
 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2,25% per månad.

 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm
  MOMS: 5566436480-01

Leveransvillkor

 • Varan skickas från vårt kontor i Stockholm/Stocksund.

 • Leverans till kunder sker vanligtvis genom Postens Företagspaket, DHL eller MyPack

 • Frakt samt emballageavgift kan förekomma.

Garanti

 • Garantier på hårdvaran lämnas av respektive tillverkare

 • Aurora Data Recovery AB lämnar ingen ytterligare garanti vare sig för genomfört arbete eller för hårdvaran utöver de av tillverkaren specificerade.

 • Det är sannolikt att en del av den data som har återskapats från en fysiskt skadat hårddisk kan, som konsekvens var oläsbar. Data är återskapad "som hittad". Läsbarhet av data räddat från fysisk skadade zoner täcks ej av någon garanti.

Reklamation

 • Kunden skall vid ankomst kontrollera transport hårddiskar eller media för att verifiera att data är läsbart.

 • Om enklare problem skulle uppstå rekommenderas vi att kontakta oss genast telefonledes. Vid större problem skall en skriftligt och helst detaljerad felanmälan insändas till Aurora utan dröjsmål.

 • Vid reklamation skall hårddisken, efter det att skriftlig anmälan skickas, returneras till Aurora inom 7 dagar så att åtgärd av problemmet kan påbörjas utan dröjsmål

Tvist

 • Det är kundens skyldighet att ta del av de allmänna allmänna försäljningsvillkor som gäller hos Aurora Data Recovery AB.

 • Avvikelse från våra allmänna villkor eller tillämpning av särskilda villkor skall bekräftas av Aurora skriftligt för att äga giltighet.

 • Tvister skall, om möjligt, alltid lösas genom förlikning mellan parter.

 • Svårlösta mellanhavanden och samtliga rättsförhållanden avgörs av Attunda tingsrätt eller Stockholms tingsrätt, och skall bedömas enligt Svensk lag.


UK flag

Payment Conditions

 • Value added sales taxes (VAT, TVA etc.) are not included for B2B customers

 • Export: Payment in advance via Bankgiro or SWIFT bank transfer.

 • Private persons will allways pay in advance or at time of delivery.

 • Smaller companies (EF) established in Sweden will pay for the first order in advance or at time of delivery.
 • Companies established in Sweden without any payment irregularities : usually 10 days netto
 • Public corporations established in Sweden : usually 30 days netto

 • Interest for late payments is charged at 2.25% per month.

 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm Sweden
  VAT: SE 556643648001

Delivery Conditions

 • Goods are dispatched or collected from our Stockholm offices.

 • We have accounts with UPS, FedEX, DHL, DPD, La Poste and the Swedish Postal Service.

 • Freight: Only the actual cost for transport and eventual C.O.D fee is charged.

Garantee

 • All product garantees are provided by their respective manufactureres.

 • Aurora Data Recovery AB does not provide any garantees over and above the manufactureres own guarantees.

Defects

 • Customers should check the correct function of the delivered goods at arrival.

 • In the unlikely case of a defect, we must be notified in writing without delay.

 • The defective product must also be returned to Aurora within 7 days from delivery.

Disputes

 • It is the responsibility of the customer to inform themselves of the general sales conditions applied by Aurora Data Recovery AB.

 • Special conditions must always be agreed in writing.

 • Disputes and other legal conflicts shall be solved by negotiation wherever possible.

 • Failing this remedy, the courts of the Attunda near Stockholm, Sweden shall judge the dispute according to Swedish law.

UK Startpage Kunder Clients Kontakta oss Contact us Prisexempel, företag Prisexempel, konsument Timtaxa Price examples, Company Price examples, Private Hourly Rates Praktik Ansökan Intern application Order form, Company Beställning, företag Beställning, privat Order form, Private Lite om aurora data recovery Allmänna Villkor Betalnings villkor Privacy Policy