Stäng detta fönster


Swedish flag

Betalningsvillkor

 • Moms tillkommer på samtliga priser.
 • Aktiebolag utan anmärkning registrerad i Sverige: 10 dagars kredit.
 • Börsnoterade företag samt Staten och Försvaret: 30dgr netto.
 • Den första beställning från mindre företag hanteras vanligtvis med förskottsfaktura.
 • Privat personner (konsument) : Betalning i förskott eller vid utleverans.
 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2,25% per månad.
 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm
  MOMS: 5566436480-01

Leveransvillkor

 • Varan skickas från vårt kontor Stockholm/Stocksund.
 • Leverans Till sker vanligtvis genom Postens Företagspaket, DHL eller MyPack
 • Frakt samt emballageavgift kan förekommer.

Garanti

 • Garantier på hårdvaran lämnas av respektive tillverkare
 • Aurora Data Recovery AB lämnar ingen ytterligare garanti utöver de av tillverkaren specificerade.
 • Det är sannolikt att en del av den data som har återskapats från en fysiskt skadat hårddisk kan, som konsekvens var oläsbar. Data är återskapad "som hittad". Läsbarhet av data räddat från fysisk skadade zoner täcks ej av någon garanti.

Reklamation

 • Kunden skall ankomstkontrollera varor för att verifiera att varan är felfri.
 • Vid defekt vara skall en skriftligt felanmälan insändas till Aurora utan dröjsmål.
 • Vid reklamation skall varan, efter det att skriftlig anmälan skickats, returneras till Aurora inom 7 dagar.

Tvist

 • Det är kundens skyldighet att ta del av de allmänna försäljningsvillkor som gäller hos Aurora Data Recovery AB.
 • Avvikelse från våra allmänna villkor eller tillämpning av särskilda villkor skall bekräftas av Aurora skriftligt för att äga giltighet.
 • Tvister skall, om möjligt, alltid lösas genom förlikning mellan parter.
 • Svårlösta mellanhavanden och samtliga rättsförhållanden avgörs av Attunda tingsrätt eller Stockholms tingsrätt, och skall bedömas enligt Svensk lag.


UK flag

Payment Conditions

 • Value added sales taxes (VAT, TVA etc.) are not included for B2B customers
 • Export: Payment in advance via Bankgiro or SWIFT bank transfer.
 • Interest on overdue payments is charged at 2,25% per month.
 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm Sweden
  VAT: SE 556643648001
 • Smaller companies established in Sweden may also choose a proforma invoice.
 • Public companies established in Sweden : usually 10 days netto
 • Private persons will allways pay in advance or at time of delivery.

Delivery Conditions

 • Goods are dispatched or collected from our Stockholm offices.
 • We have accounts with UPS, FedEX, DHL, DPD, La Poste and the Swedish Postal Service.
 • Freight: Only the actual cost for transport and eventual C.O.D fee is charged.

Garantee

 • All product garantees are provided by their respective manufactures.
 • Aurora Data Recovery AB do not provide any garantees over and above the manufactures own guarantees.

Defects

 • Customers should check the correct function of the delivered goods at arrival.
 • In the unlikely case of a defect, we must be notified in writing without delay.
 • The defective product must also be returned to Aurora within 7 days from delivery.

Disputes

 • It is the responsibility of the customer to inform themselves of the general sales conditions applied by Aurora Data Recovery AB.
 • Special conditions must always be agreed in writing.
 • Disputes and other legal conflicts shall be solved by negotiation wherever possible.
 • Failing this remedy, the courts of the Attunda near Stockholm, Sweden shall judge the dispute according to Swedish law.

Stäng detta fönster