Aurora Data Recovery kan återskapa din data
Swedish flag
+46-8-792 22 30
Aurora kan rädda din data


Aurora Data Recovery - Vanligaste frågorna vi får från våra kunderAuroras Swedish Data Recovery help Page

Aurora - Övriga frågor och svar:


F1.  Kan vi återskapa data från defekta eller låsta hårddiskar?
S1.  Ja, tiotusentals filer varje dag, året runt.
 

F2.  Reparerar vi hårddiskar?
S2.  Nej, vi återskapar förlorad data.
 

F3.  Kan originalhårddisken användas efter avancerad datarekonstruktion?
S3.  Väldigt osannolikt, eftersom vi i många fall måste demontera hårddisken för att flytta mediaskivor eller byta läshuvud.
 

F4.  Utför vi datarekonstruktion på Apple, Mac hårddiskar?
S4.  Ja det gör vi, vänligen ring oss för mer information.
 

F5.  Installerar eller uppgraderar vi programvara?
S5.  Nej, vi rekommenderar att du kontaktar din datorleverantör.
 

F6.  Återskapar vi Microsoft O/S eller Windows?
S6.  Javisst, så länge den ursprungliga data finns kvar på det skadade mediet.
 

F7.  Ominstallerar vi Microsoft O/S eller Windows?
S7.  Nej, det kan leda till problem med Microsofts licensavdelning.
 

F8.  Kan man översända hela datorn till oss?
S8.  Nej, inte under några som helst omständigheter. Skicka endast den         defekta hårddisken eller RAID Array.
 

F9.  Reparerar vi icke fungerande datorer?
S9.  Nej. Vi är ett datarekonstruktionsföretag, men vi kan säkerhetsställa känslig information på din hårddisk innan du returnerar datorn till din leverantör.
 

F10.  Ger vi några garantier?
S10.  Ja det gör vi. Vi garanterar att alltid göra vårt allra bästa för att återskapa din data.


Aurora frågor

Other usual questions:


Q1.  Do we recover lost data from damaged hard disk drives?
A1.  Yes, tens of thousands of files every day, 365 days a year.
 

Q2.  Do we repair hard disk drives?
A2.  No, we RECOVER the lost data.
 

Q3.  Can the original disk drive be used after recovery?
A3.  Very unlikely, since in many cases the heads are removed during recovery.
 

Q4.  Do we offer professional Data Recovery for Apple, Mac disk drives?
A4.  Yes of course we do, but please call us first.
 

Q5.  Do we install or upgrade operating systems?
A5.  No, we recommend that you contact your PC supplier.
 

Q6.  Do we recover Microsoft's O/S or Windows?
A6.  Sure, just as long as the original data remains intact on the damaged drive.
 

Q7.  Do we re-install Microsoft's O/S or Windows?
A7.  No, that could lead to problems with Microsoft's license department.
 

Q8.  Can clients send us the entire PC?
A8.  No, under no circumstances. Send ONLY the damaged hard disk drive or RAID Array with its controller.
 

Q9.  Do we offer repair services for malfunctioning PC's?
A9.  NO. We are a professional Data Recovery company, but we CAN secure your sensitive data before you return your PC to your supplier.
 

Q10.  Do we offer any guarantees?
A10.  Yes we do. We guarantee to make our very best efforts to recover your data no matter who you are or how large or small your company is.