Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's siteÄr du berättigad till 50 % prisreduktion?

Hårddisken är INTE ett företags arbetsredskap, även delvis.För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras standarddebitering (företagsprislistan) krävs följande:  Vad anser vi med begreppet "privat användning"?  Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?

Om ovanstående villkor inte uppfylls debiteras tjänster enligt prislistan avsedd för företag.Stäng detta fönster
Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40