sprite
  Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site


To English Version

Datarekonstruktion – Prislista för Företag och MyndigheterData recovery tjänster till följd av en hårddiskkrasch eller annat hårddiskhaveri      Data recovery arbete (arbete utfört av Auroras ingenjörer) 1500 sek per timme
      Data forensic-arbete (undersökning och spårning av avsiktlig raderad data). 2000 sek per timme
      Tilläggspris vid statusangivelse BRÅDSKANDE 2000 sek per påbörjat dygn
      Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET (vardagar 09:00 - 23:00)4000 sek per påbörjat dygn
      Tilläggspris vid statusangivelse HÖGSTA PRIORITET (helg/röda dagar 10:00 - 23:00) 9000 sek per påbörjat dygn

Startavgift vid RAID-rekonstruktion


     Startavgift för konstruktion & uppbyggnad av virtuell RAID Array
      (inkluderar kloning)
      Ovanstående kloning är en säkerhetsåtgärd som tillkommer vid
      samtliga RAID-uppdrag.
2000 sek per drive

Startavgift vid Data Forensics arbete


     Startavgiften för kloning är en säkerhetsåtgärd som tillkommer vid
      samtliga Data Forensics uppdrag.
2000 sek per drive

Retur av återskapad data


     Kopiering av återskapad data till av kunden tillhandahållit transportmedia. kostnadsfri per drive
     Kostnad för transport media - oftast i form av extern hårddisk. marknadspris per drive

Särskilda avgifter


     Diagnos samt prognos i de sällsynta fall datarekonstruktionsarbete
      EJ har efterfrågats
      OBS: En särskild startavgift tillkommer alltid vid RAID Array-incidenter
3000 sek per drive
     Automatiserat arbete (robot- eller maskintid vid mycket tidskrävande insats). 265 sek per timme
     Skriftlig insatsrapport eller skadeattest avsedd för försäkringsändamål.
      
2000 sek rapport
     Återmontering av hårddiskar som har nedmonterats i undersöknings eller
      data recovery syfte.
1500 sek per drive

Moms (value added tax)


   Samtliga priser som visas på vår B2B site är exklusive frakt, transportmedia och Moms.
   Value Added Tax is not charged to Export customers within the EU that present a valid EU VAT number.


 |  Close this window  | 

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40