sprite
  Search Aurora's site aurora data recovery ®
  
aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's siteData Recovery prisexempel - Studenter & Privatpersoner


EJ FÖRETAG eller ENSKILD FIRMA

data recovery for students

 • Aurora kan erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
 • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.
 • Vi erbjuder även delbetalning. Dessutom, Avgift- och Räntefritt.
 • Alla priser på denna sida anges INKLUSIVE moms.
 • Funderingar? Ring oss på +46-8-792 22 40 för mera information.


 • Kategori A: Mänskligt fel med en väl fungerande PC hårddisk *.


  Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering *, eller andra mänskliga fel.
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 1 och 4 timmars grupparbete, vilket skulle motsvara ungefär 940 kr till 3 700 kr.
  * Dessa prisexempel gäller EJ för Apple Mac hårddiskar.


 • Kategori B: Hårddiskkrasch eller programtekniska insatser.


  Datarekonstruktion på en fysiskt skadad hårddisk. Programtekniska insatser och insatser som kräver renrum (till exempel byte av läshuvud, rengöring och polering av mediaytan).
  Återskapande av raderad eller överskriven data * (t.ex. en ominstallation av operativsystemet *)
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 5 och 8 timmars grupparbete, vilket skulle motsvara ungefär 3 900 kr till 7 500 kr. * Gäller EJ Apple MAC hårddiskar eller HDD som överskrider 2TB


 • Kategori C: Allvarlig hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.


  Återskapande av raderad data från krypterade hårddiskar, VM-Ware eller +HFS filsystem. Arbete som kräver renrum, till exempel hårddiskar med allvarliga skador på mediaytan och byte av hårddiskmotor. Även hårddiskar som överstiger 1TB (1000GB) kan kräva mycket avancerade insatser.
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 8 och 10 timmars grupparbete, vilket skulle motsvara ungefär 7 500 kr till 9 500 kr.


 • Kategori D: RAID/NAS - Flera hårddiskar i externlåda.


  Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays varierar väldigt mycket beroende på bland annat följande faktorer:


  • Antal hårddiskar i RAID Array.
  • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
  • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
  • Filsystemet som använts i er RAID.
  • Omfattning av eventuell fysisk skada.
  • Omfattning av programtekniska problem.


  Uppskattad tidsåtgång: 1-3 dagars grupparbete med två mindre hårddiskar med logisk skada.
  Det skulle motsvarar ungefär 5 600 kr till 12 000 kr.

  Uppskattad tidsåtgång: 4-6 dagars grupparbete med fyra större hårddiskar med fysisk skada.
  Det skulle motsvara ungefär 12 000 kr till 16 000 kr.

  Eftersom kostnaden för RAID recovery kan variera på grund av ett antal olika faktorer, så rekomenderar vi att ni alltid ringer oss för kostnadsfri rådgivning.


Observera att tidigare misslyckade data recovery-försök kan ha oerhört stor påverkan för kostnaden och resultatet, särskilt om
hårddisken har varit hos en oerfaren konkurrent.

Dessa ovanstående prisexempel är baserade på genomsnittliga datarekonstruktion debiteringar under flera års tid. Avvikelse kan förekomma.
OVANSTÅENDE PRISER ANGES EXKLUSIVE RESERVDELAR, HÖGSTA PRIORITET OCH EVENTUELLA RAID-STARTAVGIFTER
Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40