Search Aurora's site

Search Aurora's site

data recovery for students

Data Recovery Prisexempel - Studenter & PrivatpersonerKlicka här för företags prislista!

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 40
    WWW  Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
950 - 3700 kr
Mer information
A1
Estimated Time: 1-3 timmars grupparbete. Den genomsnittliga kostnaden för dataåterställning med enkla problem som oavsiktlig radering, formatering, några problem med filsystemet och i vissa fall även ljusskada på mediaytan.
Vanligtvis ligger mellan:950 - 1500 kr

A2
Estimerad Tid: 4-6 timmars grupparbete. Lite större hårddiskar med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring: 1500 - 3700 kr

    WWW  Kategori B:  Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
Mer information
B1
Estimerad Tid: 7-10 timmars grupparbete. Mer avancerade fall som återhämtning av överskrivna data
Vanligtvis kostar mellan: 3700 - 5000 kr.

B2
Estimerad Tid: 10-13 timmars grupparbete. Fall som kräver tillgång till renrumsanläggningar (t.ex. läshuvud byte eller rengöring och polering av mediaytan)
Vanligtvis kostar mellan: 5000 - 7900 kr

    WWW  Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch eller större enheter
7900 - 9900 kr
Mer information
C1
Estimerad Tid: 2-3 dagars grupparbete. Mycket avancerade fall, inklusive hårddiskmotorutbyte och allvarlig skador på mediaytan, vilket kräver åtkomst till ett rent rum eller återställning av data från krypterade hårddiskar. Överstigande 2 TB
Vanligtvis kostar mellan: 7900 - 9900 kronor.

    WWW Kategori D1:  RAID, två mindre skivor med logisk skada.
6500 - 12000 kr.
Mer information

    WWW kategori D2:  RAID, fyra stora hårddiskar med fysisk skada.
12000 - 16000 kr.


D1
Estimerad Tid: 1-3 dagars grupparbete med två mindre skivor med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring6500 - 12000 kr.

D2
Estimerad Tid: 4-6 dagars grupparbete med fyra stora hårddiskar med fysisk skada.
Det skulle motsvara omkring12000 - 16000 kr.
  • Aurora kan erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
  • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.

Observera Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.