Search Aurora's site


Data Recovery Prisexempel - Studenter & Privatpersoner

EJ FÖRETAG eller ENSKILD FIRMA


data recovery for students

Navigationshjälp


star  Till Auroras startsida
star  Kontakt info, Adress & Karta
star  Några Referenskunder
star  Beställningsblankett
star  Prisexempel
star  Allmänna Villkor

Drop-in service från 8.30 till 17.00

Kostnadsfri Råd +46-8-792 22 40

 • Aurora kan erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
 • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.
 • Vi erbjuder även delbetalning. Dessutom, Avgift- och Räntefritt.
 • Alla priser på denna sida anges INKLUSIVE moms.
 • För handledning eller frågor: Ring oss på +46-8-792 22 40 för rådgivning.


 • Kategori A: Mänskligt fel med en väl fungerande hårddisk *.


  Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering *, eller andra mänskliga fel.
  Uppskattad arbetskostnad: mellan 940 kr till 3 700 kr.
  *Ring oss om du har en formatterad Mac drive


 • Kategori B: Hårddiskkrasch eller programtekniska insatser.


  Datarekonstruktion på en fysiskt skadad hårddisk. Programtekniska insatser och insatser som kräver renrum (till exempel byte av läshuvud, rengöring och polering av medieytan).
  Återskapande av raderad eller överskriven data * (t.ex. en ominstallation av operativsystemet *)
  Uppskattad arbetskostnad: mellan 3 900 kr till 7 500 kr.
  * RING OSS om din HDD överskrider 2TB


 • Kategori C: Allvarlig hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.


  Återskapande av raderad data från krypterade hårddiskar, VM-Ware eller +HFS filsystem. Arbete som kräver renrum, till exempel hårddiskar med allvarliga skador på medieytan och byte av hårddiskmotor. Även hårddiskar som överstiger 1TB (1000GB) kan kräva mycket avancerade insatser.
  Uppskattad arbetskostnad: mellan 7 500 kr till 9 500 kr.


 • Kategori D: RAID/NAS - Flera hårddiskar i externlåda.


  Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays varierar väldigt mycket beroende på bland annat följande faktorer:

  • Antal hårddiskar i RAID Array.
  • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
  • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
  • Filsystemet som använts i er RAID.
  • Omfattning av eventuell fysisk skada.
  • Omfattning av programtekniska problem.


  Uppskattad arbetskostnad: För två mindre hårddiskar med logisk skada.
  Det skulle motsvara ungefär 5 600 kr till 12 000 kr.

  Uppskattad arbetskostnad: För fyra större hårddiskar med fysisk skada.
  Det skulle motsvara ungefär 12 000 kr till 16 000 kr.

  Eftersom kostnaden för RAID recovery kan variera på grund av ett antal olika faktorer, så rekomenderar vi att ni alltid ringer oss för kostnadsfri rådgivning.


Observera att tidigare misslyckade data recovery-försök kan ha oerhört stor påverkan för kostnaden och resultatet, särskilt om
hårddisken har varit hos en oerfaren konkurrent.

Dessa ovanstående prisexempel är baserade på genomsnittliga datarekonstruktion debiteringar under flera års tid. Avvikelse kan förekomma.

Är du berättigad en 50% prisreduktion i egenskap av en privatperson? För att erhålla ovanstående 50% prisreduktion på Auroras riktprislistan (företagsprislistan) krävs följande:
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?

Om ovanstående villkor INTE uppfylls debiteras Auroras tjänster enligt prislistan avsedd för företag och myndigheter.
OVANSTÅENDE PRISER ANGES EXKLUSIVE RESERVDELAR, TRANSPORT MEDIA, HÖGSTA PRIORITET OCH EVENTUELLA RAID-STARTAVGIFTER
Auroras Administration och Ekonomiavdelning