Search Aurora's site

Search Aurora's site

data recovery for students

Data Recovery Prisexempel - Studenter & PrivatpersonerKlicka här för företags prislista!

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 40

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 40
WWW
Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
938 - 3700 kr
Mer information
A1
Beräknad kostnad: Den genomsnittliga kostnaden för dataåterställning med enkla problem som t.ex. oavsiktlig radering.
Vanligtvis ligger mellan: 938 - 1950 kr

A2
Beräknad kostnad: Mindre hårddiskar med logiska skador.
Vanligtvis ligger mellan: 1950 - 3700 kr

WWW
Kategori B:  Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
Mer information
B1
Beräknad kostnad: Mer avancerade data recovery uppdrag så som rekonstruktion av överskrivna data
Vanligtvis kostar mellan: 3700 - 5000 kr.

B2
Beräknad kostnad: Fall som kräver tillgång till renrums anläggningar (t.ex. läshuvud byte eller rengöring och putsning av mediaytan)
Vanligtvis kostar mellan: 5000 - 7900 kr

WWW
Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch upp till 2TB
7900 - 9900 kr
Mer information
C1
Beräknad tid: 2-3 dagars grupparbete. Mycket avancerade fall, så som hårddisk motorutbyte eller allvarliga skador på medieytan, samt återställning från krypterade hårddiskar eller hårddiskar upp till 2 TB
Vanligtvis kostar mellan: 7900 - 9900 kronor.

WWW
Kategori C+:  Tilläggsavgift för hårddiskar som överstiger 2,5 TB
Vänligen ring oss
+46-8-792 22 40WWW
Kategori D1:  RAID, mindre hårddiskar med logiska skador.
5000 - 7900 kr
(per drive)
Mer information
R1
Beräknad tid: 1-3 dagars grupparbete mindre hårddiskar med logiska skador.
Det skulle motsvara omkring 3500 - 6500 kr (per drive)WWW
Kategori R2:  RAID, stora hårddiskar med fysiska skador.
7900 - 9900 kr
(per drive)
Mer information
R2
Beräknad tid: 4-6 dagars grupparbete stora hårddiskar med fysiska skador.
Det skulle motsvara omkring 6500 - 9900 kr (per drive)


  • Aurora kan erbjuda, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
  • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.

Observera Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.

ALLA ANGIVNA PRISER ÄR ENDAST GENOMSNITTLIGA PRISEXEMPEL.
PRISER INKLUDERAR INTE EV. RESERVDELAR eller NY HÅRDDISK

Är du berättigad en 50% prisreduktion i egenskap av en privatperson?För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras riktprislistan (företagsprislistan) krävs följande:
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?

Om ovanstående villkor INTE uppfylls debiteras Auroras tjänster enligt prislistan avsedd för företag och myndigheter.