Search Aurora's site

Search Aurora's site

data recovery for students

Data Recovery Prisexempel - Studenter & Privatpersoner


TILL FÖRETAGS PRISLISTA.

    WWW  Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
950 - 3700 kr
Mer information
A1
Estimated Time: 1-3 timmars grupparbete. Den genomsnittliga kostnaden för dataåterställning med enkla problem som oavsiktlig radering, formatering, några problem med filsystemet och i vissa fall även ljusskada på mediaytan.
Vanligtvis ligger mellan:950 - 1500 kr

A2
Estimerad Tid: 4-6 timmars grupparbete. Lite störe hårddiskar med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring: 1500 - 3700 kr

    WWW  Kategori B:  Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
Mer information
B1
Estimerad Tid: 7-10 timmars grupparbete. Mer avancerade fall som återhämtning av överskrivna data
Vanligtvis kostar mellan: 3700 - 5000 kr.

B2
Estimerad Tid: 10-13 timmars grupparbete. Fall som kräver tillgång till renrumsanläggningar (t.ex. läshuvudbyte eller rengöring och polering av mediaytan)
Vanligtvis kostar mellan: 5000 - 7900 kr

    WWW  Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch eller större enheter
7900 - 9900 kr
Mer information
C1
Estimerad Tid: 2-3 dagars grupparbete. Mycket avancerade fall, inklusive hårddiskmotorutbyte och allvarlig skador på mediaytan, vilket kräver åtkomst till ett rent rum eller återställning av data från krypterade hårddiskar. Överstigande 2 TB
Vanligtvis kostar mellan: 7900 - 9900 kronor.

    WWW Kategori D1:  RAID, två mindre skivor med logisk skada.
6500 - 12000 kr.
Mer information

    WWW kategori D2:  RAID, fyra stora hårddiskar med fysisk skada.
12000 - 16000 kr.


D1
Estimerad Tid: 1-3 dagars grupparbete med två mindre skivor med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring6500 - 12000 kr.

D2
Estimerad Tid: 4-6 dagars grupparbete med fyra stora hårddiskar med fysisk skada.
Det skulle motsvara omkring12000 - 16000 kr.
  • Aurora kan erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
  • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.

Observera Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.OVANSTÅENDE PRISER ANGES EXKLUSIVE RESERVDELAR, TRANSPORT MEDIA, HÖGSTA PRIORITET OCH EVENTUELLA RAID-STARTAVGIFTER