Search Aurora's site

Search Aurora's site

data recovery for students

Data Recovery Prisexempel - Studenter & PrivatpersonerKlicka här för företags prislista!

Ring oss om du har några frågor
+46-8-792 22 40
    WWW  Kategori A:  Mänskligt fel med en fungerande hårddisk
938 - 3700 kr
Mer information
A1
Estimated kostnad: Den genomsnittliga kostnaden för dataåterställning med enkla problem som oavsiktlig radering.
Vanligtvis ligger mellan: 938 - 1950 kr

A2
Estimerade kostnad: Mindre hårddiskar med logisk skada.
Vanligtvis ligger mellan: 1950 - 3700 kr

    WWW  Kategori B:  Hårddiskkrasch. (2 TB eller mindre)
3700 - 7900 kr
Mer information
B1
Beräknad kostnad: Mer avancerade data recovery uppdrag så som rekonstruktion av överskrivna data
Vanligtvis kostar mellan: 3700 - 5000 kr.

B2
Beräknad kostnad: Fall som kräver tillgång till renrums anläggningar (t.ex. läshuvud byte eller rengöring och putsning av mediaytan)
Vanligtvis kostar mellan: 5000 - 7900 kr

    WWW  Kategori C:  Allvarlig hårddiskkrasch eller större enheter
7900 - 9900 kr
Mer information
C1
Beräknad tid: 2-3 dagars grupparbete. Mycket avancerade fall, så som hårddisk motorutbyte eller allvarlig skador på medieytan. Samtliga återställning från krypterade hårddiskar eller hårddiskar överstigande 2 TB
Vanligtvis kostar mellan: 7900 - 9900 kronor.

    WWW Kategori D1:  RAID, mindre hårddiskar med logisk skada.
5000 - 7900 kr
(per drive)
Mer information

    WWW kategori D2:  RAID, stora hårddiskar med fysisk skada.
7900 - 9900 kr
(per drive)


D1
Beräknad tid: 1-3 dagars grupparbete mindre hårddiskar med logisk skada.
Det skulle motsvara omkring 3500 - 6500 kr.
(per drive)


D2
Beräknad tid: 4-6 dagars grupparbete stora hårddiskar med fysisk skada.
Det skulle motsvara omkring 6500 - 9900 kr.
(per drive)
  • Aurora kan erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
  • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.

Observera Tidigare misslyckade återställningsförsök kan få en mycket stor inverkan på kostnad och framgångsgrad.