sprite
 
Search Aurora's site

aurora data recovery ®
+46-8-792 22 40
  Search Aurora's site


Praktikplatser inom Nätverk & IT


Överväga en spännande IT praktik hos AuroraAurora erbjuder meningsfulla praktikplatser inom IT/nätverk för motiverade studenter


Flag of Sweden

  Praktikplatser inom Nätverk och IT och Internet


Fiber optik nätverk hos Aurora Aurora Data Recovery AB är mest känt som Aurora Data Recovery. Som du ser från vårat företags namn så är vi är ett Hi-Tech företag. Vi använder den mest avancerade hårdvaran för att återskapa data från icke-fungerande hårddiskar, och faktiskt bygga en stor del av vår specialiserade hårdvara själva. Vi har två skyddade nätverk som ansluter cirka 24 datorer i 4 laboratorier till ett antal stora servrar. Vi tillämpar krypterade tunnlar mellan våra lokaler och har ett Ericsson centric IP telefonnätverk.

Vi använder endast den bästa hårdvaran och säkerhetsprodukter eftersom vi anser att våra kunder förtjänar den allra högsta nivån av säkerhet för skydd av sina uppgifter.

Eftersom Auroras verksamhet är mycket känslig, kräver vi den högsta nivån av ansvar och noggranhet från alla sökande.


Här är bara några exempel på små uppgifter som utgör en typisk arbetsdag vid en praktikplats på Aurora Data Recovery:
 • Prestandakontroll - Google och Web
 • Nätverksunderhåll och mättning
 • Säkerhets- och backuprutiner
 • Uppgradering av hårdvara
 • Utvärdering av mjukvara
 • Justering av SIP trunk och ZyXel firewalls
 • Databashantering
 • Installation av nätverkshårdvara
Om du tror att en praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.
Flag of the United kingdom

  Practical training in Network & IT


Aurora Data Recovery AB are also commonly known as Aurora Data Recovery. As you can guess from our companies name, we are a Hi-Tech company. We use the most advanced hardware to recover data from non-functioning disk drives, and actually build much of our specialized hardware ourselves. We have two protected networks connecting about 24 PC's in 4 laboratories to several very large servers.
We use only the very best hardware and security products since we believe that our clients deserve the very highest level of security for their data.

Since this area of activity in Aurora is very sensitive, we demand the highest level of responsibility and attention to detail from all applicants.

Here are just a few examples of small tasks that make up a typical working day during an internship at Aurora Data Recovery:
 • Performance support
 • Network support
 • Security- and backup routines
 • Upgrade of hardware
 • Evaluation of software
 • Database handling
 • Construction of special hardware
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.

Auroras Praktikavdelning

Auroras Administration och Ekonomiavdelning


Copyright © 2018     AURORA DATA RECOVERY AB     BROVÄGEN 9     SE-182 76     STOCKSUND     SWEDEN.     telefon +46 8 792 22 40