närmaste tunnelbana Danderyd
auroras copyright logotyp
+46-8-792 22 40

Praktik inom Nätverksteknik Stockholm Nätverk och ITÖverväg en spännande IT praktikplats hos Aurora Data Recovery
LIA APL Praktik inom Företagsekonomi

 Praktikplatser inom Nätverk, IT och Internet

Praktik inom Nätverk & IT Stockholm Aurora har funnits sedan 1984. Som du ser från vårat företags namn så är vi är ett Hi-Tech företag. Vi använder den mest avancerade hårdvaran för att återskapa data från icke-fungerande hårddiskar och bygger faktiskt en stor del av våra specialiserade hårdvaror själva. Vi har två skyddade nätverk som ansluter cirka 24 datorer i 4 laboratorier till ett antal stora servrar. Vi tillämpar krypterade tunnlar mellan våra lokaler och har ett Ericsson centric IP telefonnätverk.

Vi använder endast den bästa hårdvaran och säkerhetsprodukter eftersom vi anser att våra kunder förtjänar den allra högsta nivån av säkerhet för skydd av sina uppgifter.

Eftersom Auroras verksamhet är mycket känslig, kräver vi den högsta nivån av ansvar och noggrannhet från alla sökande.

Här är bara några exempel på små uppgifter som utgör en typisk arbetsdag vid en praktikplats på Aurora Data Recovery:
 • Prestanda kontroll - Google och Web
 • Nätverksunderhåll och mätning
 • Säkerhets- och backup-rutiner
 • Uppgradering av hårdvara
 • Utvärdering av mjukvara
 • Justering av SIP trunk och ZyXel firewalls
 • Databashantering
 • Installation av nätverkshårdvara
Om du tror att praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär. Vi kommer att kontakta dig senare för ett eventuellt möte.


Internship and training in Economy

  Practical training in Network & IT

Aurora are also commonly known as Aurora Data Recovery. As you can guess from our companies name, we are a Hi-Tech company. We use the most advanced hardware to recover data from non-functioning disk drives, and actually build much of our specialized hardware ourselves.We have two protected networks connecting about 24 PC's in 4 laboratories to several very large servers.

We use only the very best hardware and security products since we believe that our clients deserve the very highest level of security for their data.

Since this area of activity in Aurora is very sensitive, we demand the highest level of responsibility and attention to detail from all applicants.

Here are just a few examples of small tasks that make up a typical working day during an internship at Aurora Data Recovery:
 • Performance support
 • Network support
 • Security- and backup routines
 • Upgrade of hardware
 • Evaluation of software
 • Database handling
 • Construction of special hardware
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form. We will get back to you for an eventual meeting.

Att praktisera IT på Aurora Data Recovery AB, som är ett välkänd hi-tek företag, är någonting som de flesta elever och studenter upplever som en mycket trevlig del av deras utbildning. Vi har mycket kul tillsammans, lär oss oerhört mycket nytt och arbetar i en informell och stimulerande miljö. (dock stundtals i ganska hög tempo) Reglerna är få, men en genuin vilja att lära sig, förmåga att ta ansvar och initiativ, samt respekt för arbetstiderna är ett absolut krav. Aurora är ett 100% rök- och snusfritt företag. Detta är således ett krav vid alla anställningsformer att såväl anställda som praktikanter är äkta icke-rökare. Den som praktiserar på Aurora har möjlighet att få en hel del nyttiga och aktuella kunskaper inom området IT, datorer, ekonomi och arbetslivet. Du som är student och känner att en praktik eller LIA hos Aurora verkar givande för dig kan läsa mer om vårt företag och praktiken genom att Klick på länkarna längre ned.