Aurora Data Recovery kan återskapa din data
Swedish flag
+46-8-792 22 30
Aurora kan rädda din data

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
data recovery china

Toshiba Hårddiskkrasch

Professional Data Recovery Services in Stockholm Sweden


Aurora är Data rekonstruktion Experter. Vi räddar kraschade extern hårddiskar
Data Recovery Services hos Auroraen Kraschad Extern Hårddisk

Vår 39 år långa branscherfarenhet och gedigna kunskap om dataåterställning gör Auroras återställnings Service till det bästa valet – både för företag och för privatpersoner – vad gäller återställning av förlorad data.

Vi anlitas idag av många av Sveriges största företag, såväl som företag från övriga Europa: Samtliga kräver kompetens, pålitlighet och absolut säkerhet.

Aurora kan återställa data från hårddiskar eller andra lagringsenheter vare sig det skett en hårddiskkrasch, om filerna har försvunnit, oavsiktligt raderats eller skadats av virus. Dessutom kan vi återskapa data även om det saknas en backup.

På detta vis kan vi hjälpa dig eller ditt företag att återställa och få tillbaka förlorad data snabbt samt kostnadseffektivt.


Vilken Media Arbetar Vi Med?en kraschade hårddisk i Auroras renrum

Vi räddar data från alla märken av hårddiskar och vi erbjuder återhämtning av data för RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 RAID60 DP och många fler samt Recovery från virtualiserade servrar såsom VMWare ESXi, vSphere, och MS Hyper-V.

Vi utför data återställning från operativsystem som Windows, Linux och Apple Mac samt från det flesta hårddiskmodellerna (Seagate, Samsung, Western Digital, Hitachi, Toshiba, etc.). Därtill kan vi erbjuda datarekonstruktions-tjänster för alla typer av median (Hårddiskar, SSD, Flash-minne, USB-minne, RAID-Servers).


Hur Går Datarekonstruktion Till?data recovery services

Vid radering, omformatering eller logiska hårddiskfel utför vi dataåterskapnings-tjänster i vårt programtekniska laboratorium för att återställa filer från skrivbord, laptops eller surfplattor.

Om eld, vatten eller annan fysisk skada orsakat förlust av data, kan dataåterställnings arbetet av hårddisken endast påbörjas i renrumsmiljö – Aurora använder sig av Renrum Klass 100.


Fyra faser av dataåterställningDr Inna Sakharova i auroras renrum

Vanligtvis finns det fyra faser när vi utför Data Återställning från en trasig hårddisk, men det kan variera beroende på vilken typ av data korruption och återhämtning som krävs.

Fas 1 Reparera hårddisken

Reparera hårddisken så att den körs i någon form, eller åtminstone i ett tillstånd som är lämpligt för att läsa data från den. Till exempel, om huvuden är dåliga måste de ändras. Om PCB är felaktig måste den fixas eller bytas ut; Om spindelmotorn är dålig ska skivorna och huvuden flyttas till en ny enhet.

Fas 2 Skapa en image (klon) till en ny enhet eller en stor binär-fil

När en hårddisk misslyckas, är det viktigt att du får data från enheten. Ju längre en felaktig enhet används, desto mer sannolikt kommer ytterligare dataförlust att uppstå. Att skapa en bild av enheten kommer att se till att det finns en sekundär kopia av data på en annan enhet, där det är säkert att utföra testnings- och återställningsförfaranden utan att skada källan.

Fas 3 Logisk återställning av filer, partitioner, MBR och filsystem-strukturer

enheten har klonats till en ny enhet är det lämpligt att försöka hämta data som förlorats. Om enheten har misslyckats logiskt finns det ett antal skäl till det. Genom att använda klonen kan det vara möjligt att reparera partitionstabellen eller master boot record (MBR) för att kunna läsa filsystemets datastruktur och hämta lagrade data.

Fas 4 Reparera ev. skadade filer

Dataskador kan orsakas när till exempel en fil skrivs till en sektor på den enhet som skadats. Det här är den vanligaste orsaken i en felaktig körning, vilket innebär att data måste rekonstrueras för att bli läsbar. Korrupta dokument kan återställas med flera mjukvarutekniker eller manuellt rekonstruera dokumentet med hjälp av bl.a. en hex-redaktör.Vårt bud hämtar kraschade hårddiskar från företag i Stor-Stockholm. Vi har dessutom drop-in service vardagar mellan 09:00 och 17:00

Remember: If we can't recover your hard drive data – its very unlikely that anyone can!

IBM Hitachi Toshiba Western Digital Samsung Quantum Fujitsu Seagate LaCie Maxtor

Professional Data recovery services hos Aurora Stockholm för IBM, Hitachi, Toshiba, Samsung, Quantum, Fujitsu, Seagate, Lenovo, LaCie
och Maxtor kraschade MAC-hårddiskarOur 38-years of experience and solid knowledge of Seagate data recovery service make Aurora data recovery Service the best choice - both for business and for private individuals - regarding the recovery of lost data.
Aurora data recovery is today engaged by many of Sweden's largest companies, as well as companies from the rest of Europe: All require competence, reliability and absolute security.
Aurora data recovery Service can recover data from hard drives or other storage devices, whether a hard drive crash, if the files have disappeared, been accidentally deleted or damaged by viruses. In addition, we can recover data even if there is no backup (backup).
In this way, Aurora can help you or your company recover and get lost data quickly and cost-effectively.