|  Close this window | 


Swedish flag

Betalningsvillkor

 • Moms tillkommer på samtliga priser.

 • Företag utan anmärkning registrerad i Sverige: 10 dagars kredit. Börsnoterade företag samt Staten och Försvaret: 30dgr netto.

 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2,25% per månad.

 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm
  MOMS: 5566436480-01

 • Den första beställning från mindre företag hanteras vanligtvis med a-conto faktura.

Leveransvillkor

 • Varan skickas från vårt kontor Stockholm/Stocksund.

 • Leverans Till sker vanligtvis genom Postens Företagspaket, DHL eller MyPack

 • Frakt samt miljö- och emballageavgift kan förekommer.

Garanti

 • Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare

 • Aurora Data Recovery AB lämnar ingen ytterligare garanti utöver de av tillverkaren specificerade.

Reklamation

 • Kunden skall ankomstkontrollera varor för att verifiera att varan är felfri.

 • Vid defekt vara skall en skriftligt felanmälan insändas till Aurora utan dröjsmål.

 • Vid reklamation skall varan, efter det att skriftlig anmälan skickats, returneras till Aurora inom 7 dagar.

Tvist

 • Det är kundens skyldighet att ta del av de allmänna försäljningsvillkor som gäller hos Aurora Data Recovery AB.

 • Avvikelse från våra allmänna villkor eller tillämpning av särskilda villkor skall bekräftas av Aurora skriftligt för att äga giltighet.

 • Tvister skall, om möjligt, alltid lösas genom förlikning mellan parter.

 • Svårlösta mellanhavanden och samtliga rättsförhållanden avgörs av Attunda tingsrätt eller Stockholms tingsrätt, och skall bedömas enligt Svensk lag.UK flag

Payment Conditions

 • Value added sales taxes (VAT, TVA etc.) are not included.

 • Export: Payment in advance via Postgiro or SWIFT bank transfer.

 • Interest on overdue payments is charged at 2,25% per month.

 • IBAN : SE88 8000 0832 7997 4769 1054
  BIC/SWIFT: SWEDSESS
  Bank: SWEDBANK, Stockholm Sweden
  VAT: SE 556643648001

 • Companies established in Sweden may also choose COD deliveries.

 • Irrevocable Letters of Credit for larger orders.

Delivery Conditions

 • Goods are dispatched or collected from our Stockholm offices.

 • We have accounts with UPS, FedEX, DHL, DPD, La Poste and the Swedish Postal Service.

 • Freight: Only the actual cost for transport and eventual C.O.D fee is charged.

Garantee

 • All product garantees are provided by their respective manufactures.

 • Aurora Data Recovery AB do not provide any garantees over and above the manufactures own guarantees.

Defects

 • Customers should check the correct function of the delivered goods at arrival.

 • In the unlikely case of a defect, we must be notified in writing without delay.

 • The defective product must also be returned to Aurora within 7 days from delivery.

Disputes

 • It is the responsibility of the customer to inform themselves of the general sales conditions applied by Aurora Data Recovery AB.

 • Special conditions must always be agreed in writing.

 • Disputes and other legal conflicts shall be solved by negotiation wherever possible.

 • Failing this remedy, the courts of the Attunda near Stockholm, Sweden shall judge the dispute according to Swedish law.


 |  Close this window | 

Did you know that :

Aurora data recovery i Stockholm hjälper dig med hårddiskproblem
Du kan kontakta Aurora data recovery i Stockholm direkt genom telefon eller vid vårat kontor i Stockholm. Karta finns här