Hårddisk huvud Security of data with Aurora Data Recovery Hårddisk räddning säkerhet Handling of Secret data Handling of Sensitive data Aurora Data Recovery


Data Recovery at Aurora Data Recovery ABSecurity and Privacy Considerations for handling of Secret or Sensitive Data
SÄKERHET & SEKRETESS?

Eftersom vi är i besittning av all erforderlig kompetens behöver vi ALDRIG skicka våra klienters hårddiskar till andra företag, än mindre, utanför Sveriges gränser med den säkerhetsrisk, onödig fördröjning och kostnad det medför.

Aurora garantera att Din konfidentiella data stannar inom vårt företag och förblir i absolut säkerhet. Vi utför också 'Data Radering' eller 'Data Destruktion' som innebär radering av känslig eller sekretessbelagd information från hårddiskar.


 
Did you know that :

Aurora data recovery i Stockholm hjälper dig med hårddiskproblem
Du kan kontakta Aurora data recovery i Stockholm direkt genom telefon eller vid vårat kontor i Stockholm. Karta finns här