Do you need help following a Quantum Disk Drive crash ?
Quantum Hard Disk Crash Assistance

Aurora's advanced Data Recovery Service Department can assist customers experiencing problems with the following Quantum hard disk drive models.

Some of the many problems that we often encounter on Quantum disk drives are problems with read heads and their pre-amplifiers, servo och positioning errors, re-calibration errors, complete corruption of the file system, unintentional formatting or deletion of data and last, but not least, a serious Quantum hard disk crash.

Aurora's Data Rekonstruktion och Data Recovery avdelningen assisterar klienter att återskapa data som har gått förlorat från defekta Quantum hårddiskar.

Några av de vanligaste problem med kraschade Quantum hårddiskar är läshuvud fel, servo och positionerings fel, kalibrerings fel, oavsiktlig radering eller formatering och sist, men inte minst, en riktig Quantum hårddisk krasch.


Quantum crash

Quantum
Model Number
Quantum
Part Number
  Quantum
Model Number
Quantum
Part Number
Atlas 10K QM309100TN-LW   Fireball EL QM30250REL-A
Atlas 10K QM309100TN-SCA   Fireball EL QM30250BEL-A
Atlas 10K QM318200TN-LW   Fireball EL QM30510REL-A
Atlas 10K QM336400TN-LW   Fireball EL QM307REL-A
Atlas 10K QM336400TN-SCA   Fireball EL QM30760BEL-A
Atlas 10K II QM309100TY-LW   Fireball EL QM31020REL-A
Atlas 10K II QM309100TY-SCA  Fireball EL QM31020BEL-A
Atlas 10K II QM318200TY-LW   Fireball EX QM30320REX-A
Atlas 10K II QM318200TY-SCA   Fireball EX QM30320BEX-A
Atlas 10K II QM336400TY-LW   Fireball EX QM30640REX-A
Atlas 10K II QM336400TY-SCA   Fireball EX QM30640BEX-A
Atlas 10K II QM372800TY-LW   Fireball EX QM31020REX-A
Atlas 10K II QM372800TY-SCA   Fireball EX QM31020BEX-A
Atlas II QM34550AL-S   Fireball EX QM31270REX-A
Atlas II QM34550AL-SW   Fireball EX QM31270BEX-A
Atlas II QM34550AL-SCA   FIREBALL SE QM3210RSE-A
Atlas II QM34550AL-SWD   FIREBALL SE QM3210BSE-A
Atlas II QM39100AL-S   FIREBALL SE QM3320RSE-A
Atlas II QM39100AL-SW   FIREBALL SE QM3320BSE-A
Atlas II QM39100AL-SCA   FIREBALL SE QM3430RSE-A
Atlas II QM39100AL-SWD   FIREBALL SE QM3430BSE-A
Atlas III QM309100TD-S   FIREBALL SE QM3640RSE-A
Atlas III QM309100TD-LW   FIREBALL SE QM3640BSE-A
Atlas III QM309100TD-SCA   FIREBALL SE QM3840RSE-A
Atlas III QM318200TD-S   FIREBALL SE QM3840BSE-A
Atlas III QM318200TD-S   FIREBALL ST QM31620ST-A
Atlas III QM318200TD-SCA   FIREBALL ST QM32160ST-A
Atlas IV QM309100KN-LW   FIREBALL ST QM32160ST-S
Atlas IV QM309100KN-SCA   Fireball Plus KA QM306400KA-A
Atlas IV QM318200KN-LW   Fireball Plus KA QM309100KA-A
Atlas IV QM318200KN-SCA   Fireball Plus KA QM313600KA-A
Atlas IV QM336400KN-LW   Fireball Plus KA QM318200KA-A
Atlas IV QM336400KN-SCA   PIONEER SG QM3108RSG-A
Bigfoot CY QM5216RCY-A   PIONEER SG QM3211RSG-A
Bigfoot CY QM5432RCY-A   VIKING QM32275VK-S
Bigfoot CY QM5648RCY-A   VIKING QM32275VK-SW
Bigfoot CY QM5648BCY-A   VIKING QM32275VK-SCA
Bigfoot TS QM512700TS-A   VIKING QM34550VK-S
Bigfoot TS QM519200TS-A   VIKING QM34550VK-SW
Bigfoot TS QM506400TS-A   VIKING QM34550VK-SCA
Bigfoot TS QM508400TS-A   VIKING II QM34550PX-SW
Bigfoot TX QM504000TX-A   VIKING II QM34550PX-LW
Bigfoot TX QM506000TX-A   VIKING II QM34550PX-SCA
Bigfoot TX QM508000TX-A   VIKING II QM39100PX-SW
Bigfoot TX QM512000TX-A   VIKING II QM39100PX-LW
Fireball CR QM304300CR-A   VIKING II QM39100PX-SCA
Fireball CR QM306400CR-A   --------- ---------
Fireball CR QM308400CR-A   --------- ---------
Fireball CR QM313000CR-A   --------- ---------

Older Models


 Model name
ATLAS 10K 18200ATLAS 10K 18200 FCATLAS 10K 18200 SCAATLAS 10K 36000
ATLAS 10K 36000 FCATLAS 10K 36000 SCAATLAS 10K 9100ATLAS 10K 9100 FC
ATLAS 10K 9100 SCAATLAS 10K II 18200FCATLAS 10K II 18200WATLAS 10K II 18400WS
ATLAS 10K II 36400FCATLAS 10K II 36400WATLAS 10K II 36400WSATLAS 10K II 72800FC
ATLAS 10K II 72800WATLAS 10K II 72800WSATLAS 10K II 9100FCATLAS 10K II 9100W
ATLAS 10K II 9100WSCATLAS 10K III 18.4ATLAS 10K III 36.7ATLAS 10K III 73.4
ATLAS 10K SCAATLAS II 4550FC DUALATLAS II 4550FC SINGATLAS II 4550S
ATLAS II 4550WDATLAS II 4550WSATLAS II 4550WSCAATLAS II 9100FC DUAL
ATLAS II 9100FC SINGATLAS II 9100SATLAS II 9100WDATLAS II 9100WS
ATLAS II 9100WSCAATLAS III 18200ATLAS III 18200 FIBRATLAS III 18200 LVD
ATLAS III 18200 SCAATLAS III 4500 LVDATLAS III 4550ATLAS III 4550 FIBRE
ATLAS III 9100ATLAS III 9100 FIBREATLAS III 9100 LVDATLAS III 9100 SCA
ATLAS IV 18.2ATLAS IV 18.2 SCA2ATLAS IV 18.2 U160/MATLAS IV 18.2 UW
ATLAS IV 36.4ATLAS IV 36.4 SCA2ATLAS IV 36.4 U160/MATLAS IV 36.4 UW
ATLAS IV 9.1ATLAS IV 9.1 SCA2ATLAS IV 9.1 U160/MATLAS IV 9.1 UW
ATLAS V 18.3ATLAS V 18.3 SCA2ATLAS V 18.3ULTRA16
ATLAS V 18.3 WIDEATLAS V 36.7ATLAS V 36.7 SCA2ATLAS V 36.7 ULTRA16
ATLAS V 36.7 WIDEATLAS V 9.1ATLAS V 9.1 SCA2ATLAS V 9.1 ULTRA160
ATLAS V 9.1 WIDEBIGFOOT CY 2111ATBIGFOOT CY 4335ATBIGFOOT CY 6510AT
BIGFOOT TS 12700BIGFOOT TS 19200BIGFOOT TS 6400BIGFOOT TS 8400
BIGFOOT TX 12GBBIGFOOT TX 4GBBIGFOOT TX 6GBBIGFOOT TX 8GB
FIREBALL CR 12700FIREBALL CR 13020FIREBALL CR 4300FIREBALL CR 6400
FIREBALL CR 8400FIREBALL CX 10200FIREBALL CX 13000FIREBALL CX 20400
FIREBALL CX 6400FIREBALL EL 10.2ATFIREBALL EL 2.5ATFIREBALL EL 5.1AT
FIREBALL EL 7.6ATFIREBALL EX 10.2GBFIREBALL EX 12.7GBFIREBALL EX 3.2GB
FIREBALL EX 5.1GBFIREBALL EX 6.4GBFIREBALL LCT08-13000FIREBALL LCT08-17300
FIREBALL LCT08-26000FIREBALL LCT08-4300FIREBALL LCT08-8400FIREBALL LCT10-10200
FIREBALL LCT10-15000FIREBALL LCT10-30000FIREBALL LCT10-5100FIREBALL LCT15-15020
FIREBALL LCT15-20416FIREBALL LCT15-30020FIREBALL LCT15-7510FIREBALL LCT20
FIREBALL LCT30FIREBALL LCT40FIREBALL LDA 10FIREBALL LDA 20
FIREBALL LDA 30FIREBALL LDA 40FIREBALL PLUS AS 10FIREBALL PLUS AS 20
FIREBALL PLUS AS 30FIREBALL PLUS AS 40FIREBALL PLUS AS 60FIREBALL PLUS KA 6.4
FIREBALL PLUS KA 9.1FIREBALL PLUS KA13.6FIREBALL PLUS KA18.2FIREBALL PLUS KX 10
FIREBALL PLUS KX 13FIREBALL PLUS KX 20FIREBALL PLUS KX 27FIREBALL PLUS LM 10
FIREBALL PLUS LM 15FIREBALL PLUS LM 20FIREBALL PLUS LM 30FIREBALL SE 6400AT
FIREBALL SE 6400SFIREBALL SE 8400ATFIREBALL SE 8400SFIREBALL ST 6480AT
FIREBALL ST 6480SQM306400CR-A FIREBALQM306400KA-A FIREBALQM30640BEX-A FIREBAL
QM30640REX-A FIREBALQM30760BEL-A FIREBALQM30760REL-A FIREBALQM308400CR-A FIREBAL
QM309100KA-A FIREBALQM309100KN-LW ATLAS4QM309100KN-SCA ATLASQM309100TD-LW ATLAS3
QM309100TD-S ATLAS 3QM309100TD-SCAQM309100TN-LW ATLASQM309100TN-SCA ATLAS
QM309100TY-LW ATLASQM309100TY-SCA ATLASQM31020BEL-A FIREBALQM31020BEX-A FIREBAL
QM31020REL-A FIREBALQM31020REX-A FIREBALQM31270BEX-AQM31270REX-A FIREBAL
QM313000CR-A FIREBALQM313600KA-A FIREBALQM318200KA-A FIREBALQM318200KN-LW ATLAS4
QM318200KN-SCA ATLASQM318200TD-LW ATLAS3QM318200TD-S ATLAS 3QM318200TD-SCA ATLAS
QM318200TN-LW ATLASQM318200TN-SCA ATLASQM318200TY-LW ATLASQM318200TY-SCA ATLAS
QM36400SE-A FIREBALLQM36400SE-S FIREBALLQM3640BSE-A FIREBALLQM3640RSE-A FIREBALL
QM36480ST-A FIREBALLQM36480ST-S FIREBALLQM372800TY-LW ATLASQM372800TY-SCA ATLAS
QM38400SE-A FIREBALLQM38400SE-S FIREBALLQM3840BSE-A FIREBALLQM3840RSE-A FIREBALL
QM39100AL-S ATLAS IIQM39100AL-SCA ATLASQM39100AL-SW ATLASIIQM39100AL-SWD ATLAS
QM39100PX-LW VIKING2QM39100PX-SCA VIKINGQM39100PX-SW VIKING2QM506000RTX-A BIGFOO
QM506000TX-A BIGFOOTQM506400TS-A BIGFOOTQM508000RTX-A BIGFOOTQM508000TX-A BIGFOOT
QM508400TS-A BIGFOOTQM512000RTX-A BIGFOOQM512000TX-A BIGFOOTQM512700TS-A BIGFOOT
QM519200TS-A BIGFOOTQM5648BCY-A BIGFOOTQM5648RCYA BIGFOOTQM56510CY-A BIGFOOT
QML10000LDA FIREBALLQML20000LDA FIREBALLQML30000LDA FIREBALLQML40000LDA FIREBALL
QMP10000ASA FIREB+ASQMP10000LMA FIREB+LMQMP15000LMA FIREB+LMQMP20000ASA FIREB+AS
QMP20000LMA FIREB+LMQMP30000ASA FIREB+ASQMP30000LMA FIREB+LMQMP40000ASA FIREB+AS
QMP60000ASA FIREB+ASVIKING 4.56SVIKING 4.56SCAVIKING 4.56WS
VIKING II 4500VIKING II 4500 SCAVIKING II 4550 LVDVIKING II 9100
VIKING II 9100 LVDVIKING II 9100 SCAXP-39100FC DUALXP-39100FC SING
XP-39100S ATLAS IIXP-39100WD ATLAS IIXP-39100WS ATLAS IIXP-39100WS SCA ATLAS
VP-39100S EMPIRE IIVP-39100WS EMPIRE IIVP-39100WS SCA EMPIR 


Finally, even more Quantum drives with part number references
QUANTUM 1280AT 318200TD AS010A1 AS10GB AS20500AT AS30000AT AS30500AT AS310200A AS32500A AS340000A BF2160AT BF2550AT DTLA307020 EXGA58201C FBCX20AT GP4300S L40000AS LA26000 LA26000AT LB05A013 LB05AT LB1000AT LB10200AT LB15000 LB15000A LB15000AT LB20400AT LB5100AT LC07A LC15000A LC15000AT LC20000AS LC20400AT LC20GB LC30000AS LC30GB LCT10 LD020A2 LD0302A LD10 LD10000AS LD10000AT LD10200 LD10200AT LD10GB LD20000 LD20000AS LD20000AT LD20200AT LD20A011 LD20A11 LD20GB LD30000 LD30000AS LD30000AT LD40000 LD40000AT LM10000AT LM10200AT LM15000 LM15000AT LM20400AT LM20500AT LM30000AT LT730A M1531U3 P2000ASA Q2020/115/60 Q2020/220/50 QFB20400LMP QM07500LCA QM10200AT QM10200LBA QM150000LBA QM15000LCA QM26000LAA QM30000LMA QM3000LDA QM301000LMA QM3018300XCLW QM303200EXA QM304300CRA QM304300EXA QM304300LCTAHP QM306400CRA QM306400EXA QM309100KNLW QM309100KNSCA QM309100TNLW QM309100TNSCA QM309100XCLW QM309100XCSCA QM309200TNSCA QM309200TYLW QM309200TYSCA QM310200CXA QM310200CXA QM31280TMA QM318100XCLW QM318200KAA QM318200KNLW QM318200KNSCA QM318200TDLW QM318200TN QM318200TNLW QM318200TNSCA QM318200TNSCA2 QM318200TYLW QM318200TYSCA QM318300TNSCA QM318300XCLW QM318300XCSCA QM318400TYLW QM318400TYLW QM318400TYSCA QM318400XCLW QM321001TMS QM32100SEA QM32100SES QM32100TMA QM32100TMS QM32160STS QM32180STS QM32200TMS QM32275VKS QM32275VKSCA QM33200SES QM33200STA QM33240EXA QM33240SEA QM33240ST QM33240STA QM33240STS QM335400KNLW QM335400KNSCA QM336400KNLW QM336400KNSCA QM336400TNFC QM336400TNLW QM336400TNSCA QM336400TYLW QM3366700XCLW QM3366700XLW QM336700TYLW QM336700TYSCA QM336700XCLW QM336700XCSCA QM34300CRA QM34300SEA QM34300SES QM34320STS QM34550ALSCA QM34550ALSW QM34550ALSWD QM34550TDSCA QM34550VKS QM34550XPS QM36400CRA QM36400EXA QM36400STS QM3640RSEA QM36420STS QM36480STA QM373400TYLW QM373400TYLW QM373400TYSCA QM3840RSEA QM39100PXLW QM39100XCSCA QM40000ASA QMB30000LMA QMCX10A011 QMEM21S011 QMGP43S011 QML01000LMA QML020000LCA QML030000LCA QML04300LAA QML05100LBA QML07500LAA QML07500LCA QML08400LCA QML08400LCT10 QML10000ASA QML10000LDA QML102000LDA QML10200ASA QML10200LBA QML10200LCA QML10200LMA QML13000LBA QML150000LCA QML15000LBA QML15000LCA QML15000LDA QML15000LMA QML20000ASA QML20000LCA QML20000LDA QML20000LM QML20000LMA QML2000LCA QML20400LBA QML20400LMA QML21000LCA QML26000 QML30000AS QML30000LBA QML30000LCA QML30000LDA QML30000LMA QML3000LDA QML305100LCA QML309100XCSA QML31020LBA QML315000LBA QML40000ASA QML40000LDA QML40000LMA QML51000LBA QML60000AS QMLT36A461365AT QMLT70S026730S QMP10000ASA QMP10200LM QMP10200LMA QMP13600KXA QMP15000LMA QMP20000AS QMP20000ASA QMP20000LMA QMP2000ASA QMP20400LBA QMP20500ASA QMP20500KXA QMP20500LMA QMP30000AS QMP30000ASA QMP30000LMA QMP3000ASA QMP3000LMA QMP309100XCLW QMP318400TYLW QMP40000AS QMP40000ASA QMP60000ASA QMTM10A QMTM17A QMXC18L011WLS QTAS33000A QTLB10200AT QTLB15000AT QTLB20400AT QTM20000LCA QW32100TMS SC18J72102T1 SR25A01R TM2100S TN318200LC TR630A TY018L6 TY036LAHårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ? Aurora rädda data efter en hårddiskkrasch