Är du berättigad till 50 % prisreduktion?För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras standarddebitering (företagsprislistan) krävs följande:
  • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel.
  • Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag, näringsidkare eller företagare.
  • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
  • Föremål för datarekonstruktion används INTE för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
  • Några tänkbara exempel av privat data är: samling av familjebilder, privatekonomi eller avtal av privat karaktär, privata dokument, släktforskning, spel och musiksamling.
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?
  • Några exempel av affärsmässig data är: företagsekonomi, kommersiella avtal, styrelseprotokoll eller upphandlingar, marknadsföring och budgetarbete, kalkyl och forskning, affärskorrespondens, löne-, kund-, eller leverantörsdatabaser.
  • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan viss prisreduktion förekomma.

Om ovanstående villkor inte uppfylls debiteras tjänster enligt prislistan avsedd för företag.


Stäng detta fönster
| Rädda Hårddisk |
| Återställa hårddisk |
| Rädda Data Stockholm |
| Dataräddning kraschad hårddisk |
| Återställa data |
| RAID Server Data Recovery |
| Reparera Trasig Hårddisk |
| NAS Data Recovery |
| Hårddisk Räddning |
| Aurora Data Recovery - Site Map |
| Data Recovery Stockholm |
| Återskapa data från kraschad Hårddisk |
| Kraschad hårddisk |
| Återskapa data från minneskort |
| Laga & Fixa Hårddisk |