Är du berättigad till 50 % prisreduktion?För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras standarddebitering (företagsprislistan) krävs följande:
  • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel.
  • Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag, näringsidkare eller företagare.
  • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
  • Föremål för datarekonstruktion används INTE för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
  • Några tänkbara exempel av privat data är: samling av familjebilder, privatekonomi eller avtal av privat karaktär, privata dokument, släktforskning, spel och musiksamling.
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?
  • Några exempel av affärsmässig data är: företagsekonomi, kommersiella avtal, styrelseprotokoll eller upphandlingar, marknadsföring och budgetarbete, kalkyl och forskning, affärskorrespondens, löne-, kund-, eller leverantörsdatabaser.
  • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan viss prisreduktion förekomma.

Om ovanstående villkor inte uppfylls debiteras tjänster enligt prislistan avsedd för företag.


Stäng detta fönster
Hårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ? Aurora rädda data efter en hårddiskkrasch