Search Aurora's site aurora data recovery
Vi räddar din data
  

aurora data recovery
+46-8-792 22 40
  


Är du berättigad till 50 % prisreduktion?

Hårddisken är INTE ett företags arbetsredskap, även delvis.För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras standarddebitering (företagsprislistan) krävs följande:
  • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel.
  • Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag, näringsidkare eller företagare.
  • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
  • Föremål för datarekonstruktion används INTE för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
  • Några tänkbara exempel av privat data är: samling av familjebilder, privatekonomi eller avtal av privat karaktär, privata dokument, släktforskning, spel och musiksamling.
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?
  • Några exempel av affärsmässig data är: företags ekonomi, kommersiella avtal, styrelseprotokoll eller upphandlingar, marknadsföring, reklam och budgetarbete, företagspresentationer, kalkyl och forskning med ett inkomstbringande syfte, affärskorrespondens, löne-, kund-, eller leverantörsdatabaser.
  • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan viss prisreduktion förekomma.

Om ovanstående villkor inte uppfylls debiteras tjänster enligt prislistan avsedd för företag.


Stäng detta fönster