Data Recovery prisexempel - Företag och Myndigheterdata recovery for industry


 • Aurora erbjuder status Normal, Brådskande och Högsta Prioritet
 • Aurora utför dokumenterad forensic undersökning av hårddiskar
 • Aurora även verkställ data destruktion av känslig eller sekretessbelagd data
 • Vid hårddiskkrasch använder vi alltid vår ISO certifierad renrum
 • Funderingar ? Ring oss på +46-8-792 22 40 för mer information. 
 • Kategori A: Mänskligt fel med en väl fungerande hårddisk.


  Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering, eller andra mänskliga fel.
  Uppskattad tidsåtgång: ca 2-6 timmars grupparbete, vilket motsvarar ungefär 3 000 - 9 000 kr.

 • Kategori B: Hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.


  Återskapande av raderad eller överskriven data (som t.ex. ominstallation av operativsystem) på en fysisk skadad hårddisk, krävande programtekniska insatser och insatser som kräver renrum (till exempel byte av läshuvud, rengöring och polering av mediaytan).
  Uppskattad tidsåtgång: ca 6-12 timmars grupparbete, vilket motsvarar ungefär 9 000 - 18 000 kr.

 • Kategori C: Allvarlig hårddiskkrasch eller komplex och tidskrävande arbetsinsatts.


  Återskapande av raderad data från krypterade elle VMFS hårddiskar, arbete som kräver renrum, till exempel: hårddiskar med mycket allvarliga skador på mediaytan och byte av hårddiskmotor*. Hårddiskar som överstigar 2TB kan stundtals behöver mycket tidskrävande insatser.
  Uppskattad tidsåtgång: ca 2-4 dagars grupparbete, vilket motsvarar ungefär 15 000 - 29 500 kr.

 • Kategori C+


  *OBS: De senaste åren har det inkommit många incidenter med externa hårddiskar som har motorhaveri som resultat av överhettning eller som har blivit utsatta för stötar. Dessa externa hårddiskar har oftast mycket stor lagringskapacitet (enheter från 1 terabyte till och med ett 10-tal terabyte är inte ovanligt idag). Ring gärna för kostnadsfri rådgivning.

 • Kategori D: RAID – 2-4 hårddiskar.


  Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays variera väldigt mycket bland annat beroende på följande faktorer:

  • Antal hårddiskar i RAID Array.
  • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
  • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
  • Filsystem som använts i RAIDen.
  • Omfattning av eventuell fysisk skada.
  • Omfattning av program tekniska problemer.
  • Avsaknad av pålitlig RAID-dokumentation

  Uppskattad tidsåtgång: i bästa fall 2-3 dagars grupparbete med två diskar (detta är inte ovanligt), vilket motsvarar ca 18 000 - 37 500 kr, exklusive RAID-startavgifter.

  Observera att tidigare misslyckade recovery försök kan ha oerhört stor påverkan för såväl kostnaden som resultatet.

 • Kategori E: Större RAID eller RAID med flera skadade hårddiskar.


  Det har förekommit fall där ett flertal hårddiskar i en RAID Array har slutat att fungera, exempelvis till följd av vattenskada eller sprängningsarbeta, och mycket avancerad datarekonstruktion har krävt flera veckors arbete. Ett snarlik situation kan också uppstå när en RAID har felaktig hanterats av företagets eget IT avdelning och en misslyckad återställning har ägt rum. Lyckligtvis är dessa fall ganska sällsynta och är alltid ett resultat av omfattande skada på såväl hårdvaran som filsystem och mediaytan. Dessa skador är av sådan karaktär att datarekonstruktion är på gränsen till vad som är tekniskt möjligt idag.

  50 000 + kr exklusive RAID-startavgifter, vilket i bästa fall motsvarar ungefär en veckas teamwork.
  RAID med mycket stora hårddiskar, 2TB och uppåt, samt VMFS eller BTRFS RAID alltid tar längre tid.
  I dessa komplex fall debiterar vi alltid RAID-startavgifter vid början av uppdraget. • Kategori F: Kriminalteknisk undersökning av hårddiskar, datautredning vid informationsstöld


  Informationsstöld förekommer tyvärr mycket oftare än det visas i media, dvs dagligen. Denna typ av brott, som till exempel stöld av kunddatabas, marknadsföringsstrategier, avtal, patent och forskning, kan orsaka företag långvariga problem.

  Våra ingenjörer, som dessutom har utvecklat egna forensic-verktyg, har över två decenier erfarenhet inom konsten av att återskapa spår av data som i många fall kan vara avsiktligt raderad. Aurora utför även datautredning som kräver kvalificerad analysteknik och ett nära samarbete mellan Aurora, era jurister och i förekommande fall polismyndigheten.


  60 000 + kr exklusive Kloningsavgifter, vilket motsvarar ungefär en veckas teamwork.

ALLA PRISER ÄR ENDAST GENOMSNITTLIGA EXEMPEL, OCH ANGES EXKLUSIVE MOMS, BRÅDSKANDE- ELLER HÖGSTA PRIORITERINGSTILLÄGG SAMT EVENTUELLA RAID STARTAVGIFTER.
| Rädda Hårddisk |
| Återställa hårddisk |
| Rädda Data Stockholm |
| Dataräddning kraschad hårddisk |
| Återställa data |
| RAID Server Data Recovery |
| Reparera Trasig Hårddisk |
| NAS Data Recovery |
| Hårddisk Räddning |
| Aurora Data Recovery - Site Map |
| Data Recovery Stockholm |
| Återskapa data från kraschad Hårddisk |
| Kraschad hårddisk |
| Återskapa data från minneskort |
| Laga & Fixa Hårddisk |


Airlines at Stockholm Arlanda Airport | Åskvader Skadad Hårddiskkrasch | Aurora Data Recovery Italy | Aurora Data Recovery Latvia | Aurora Data Recovery Lithuania | Aurora Data Recovery Norway | Aurora Data Recovery Poland | Aurora Data Recovery Romania | Aurora Data Recovery Russia | Aurora Data Recovery Services | Aurora Data Recovery Spain | Aurora Data Recovery Sweden | Aurora Data Recovery UK | Aurora Data Recovery Ukraine | Borttagna Filer | Data Recovery Från USB minne | Dataåterställning | Destruktion Av Känslig Data | Datakrasch Recovery | Dataraddning Server Haveri | Data Recovery För Stockholm Malmö Göteborg | Data Recovery Arabic | Data Recovery Estonia | Data Recovery France | Data Recovery germany | Data Recovery Greece | Data Recovery Italy | Data Recovery Japan | Data Recovery Russia | Data recovery Spain | Data Recovery Sweden | Data Recovery Turkey | Data Recovery Ukraine | Data Recovery Villkor | Datarekonstruktion | Digital memory Recovery | Diskräddning Stockholm | Embassies and Consulates in Stockholm | Eurobird 1 Satellite Channels | Extern Hårddisk Seagate Maxtor Lacie WD | Förlorad Data | fujitsu Data Recovery | Hårddiskkrasch | Hårddiskräddning Malmö | Hitachi Hårddiskkrasch | Hotbird Satellite Channels | IBM Hårddiskkrasch | International Telephone Dialing Country Codes | Kontakta Oss | Kunder | Lacie Krasch | Laptop Data Recovery Hjälp | Maxtor Hårddiskkrasch | Minneskort,Förlorat Bilder | om Aurora Data Recovery | Info för praktikanter | PRAO info | Praktik FAQ | Praktik inom Ekonomi | Praktik inom Kontorsadministration | Praktik inom Marknadsföring | Praktik inom Nätverk | Praktik Inom Webbdesign | Praktikplatser i Stockholm | Praktikantens Ris och Ros | Auroras Praktik Team| Prisexempel: Företag | Prisexempel: Privat | Riktprislista | Privacy Policy | Aurora Rädda Data Från Hårddiskar | Vem Kan Rädda Mina Filer? | Rädda Hårddisk | NAS Data Recovery | Raid Array Recovery | Raid Data Recovery | Raid Recovery Help | Auroras Data Recovery Renrum | Reparera Hårddisk | Samsung Data Recovery | Seagate Data Recovery | Seagate Disk Drive Crash | Seagate Extern Hårddisk Krasch | Seagate Hårddiskkrasch | Toshiba Data Recovery | Toshiba Hårddiskkrasch | Trafikkameror Stockholm | Trasig Hårddisk | Urgent Data Recovery | WD Data Recovery | WD Hårddiskkrasch | Vilken Data Recovery Företag Är Bäst | Villkor | Auroras World Clock |