Data Recovery prisexempel - Studenter & Privatpersoner EJ FÖRETAGARE


data recovery for students
 • Aurora erbjuder, i särskilda fall, en viss extra prisreduktion för studenter under 25år.
 • Studenten ska vara heltidsstuderande vid en CSN ackrediterad institution.
 • Vi erbjuder även delbetalning. Dessutom, Avgift- och Räntefritt.
 • Alla priser på denna sida anges inklusive moms.
 • Funderingar ? Ring oss på +46-8-792 22 40 för mera information. • Kategori A: Mänskligt fel med en väl fungerande hårddisk.


  Återskapande av data efter oavsiktlig radering, omformatering, enklare ominstallation eller andra mänskliga fel.
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 1 och 4 timmars grupparbete, vilket skulle motsvarar ungefär 940 kr till 3 700 kr.


 • Kategori B: Hårddiskkrasch eller krävande programtekniska insatser.


  Återskapande av raderad eller överskriven data (som t.ex. ominstallation av operativt system) eller datarekonstruktion på en fysik skadad hårddisk. Krävande programtekniska insatser och insatser som kräver renrum (till exempel byte av läshuvud, rengöring och polering av mediaytan).
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 5 och 8 timmars grupparbete, vilket skulle motsvarar ungefär 4 500 kr till 7 500 kr.

 • Kategori C: Allvarlig hårddiskkrasch.


  Återskapande av raderad data från krypterade hårddiskar, Arbete som kräver renrum, till exempel hårddiskar med allvarliga skador på mediaytan och byte av hårddiskmotor. Även hårddiskar som överstiger 1TB (1000GB) kan kräver mycket avancerade insatser.
  Uppskattad tidsåtgång: mellan 8 och 10 timmars grupparbete, vilket skulle motsvarar ungefär 7 500 kr till 9 500 kr.

 • Kategori D: RAID/NAS - Flera hårddiskar i externlåda.


  Kostnaden för datarekonstruktion från RAID Arrays varierar väldigt mycket beroende på bland annat följande faktorer:


  • Antal hårddiskar i RAID Array.
  • Typ av RAID Array och hårddiskens gränssnitt.
  • Lagringskapacitet av enstaka hårddiskar.
  • Filsystem som använts i RAIDen.
  • Omfattning av eventuell fysisk skada.
  • Omfattning av programtekniska problem.


  Uppskattad tidsåtgång: 1-3 dagars grupparbete med två mindre hårddiskar med logisk skada.
  Det skulle motsvarar ungefär 5 600 kr till 12 000 kr.

  Uppskattad tidsåtgång: 4-6 dagars grupparbete med fyra större hårddiskar med fysisk skada.
  Det skulle motsvarar ungefär 12 000 kr till 16 000 kr.

  Eftersom kostnaden för RAID recovery kan variera på grund av ett antal olika faktorer, så rekomenderar vi att ni alltid ringer oss för kostnadsfri rådgivning.


Observera att tidigare misslyckade data recovery-försök kan ha oerhört stor påverkan för kostnaden och resultatet, särskilt om
hårddisken har varit hos en oerfaren konkurrent.

Dessa ovanstående priser är baserade på genomsnittliga datarekonstruktion debiteringar under en längre tid. Avvikelse kan förekommer.

Är du berättigad en 50% prisreduktion i egenskap av en privatperson?För att erhålla en 50% prisreduktion på Auroras riktprislistan (företagsprislistan) krävs följande:
 • Uppdragsgivaren är inte registrerad för moms eller har en F-skattesedel. Vare sig beställaren eller fakturamottagaren är företag eller företagare.
 • Föremål för datarekonstruktion, en hårddisk, har varit installerad i en stationär dator eller laptop för lagring av information som används endast för privat bruk (privat data).
 • Föremål för datarekonstruktion används inte för lagring av myndighets-, företags- eller kommersiell information (affärsmässig data).
 Vad anser vi med begreppet "privat användning"?
 • Några tänkbara exempel av privat data är: samling av familjebilder, privatekonomi eller avtal av privat karaktär, privata dokument, släktforskning, spel och musiksamling.
 Vad anser vi med begreppet affärsmässig användning?
 • Några exempel av affärsmässig data är: företagsekonomi, kommersiella avtal, styrelseprotokoll eller upphandlingar, marknadsföring och budgetarbete, kalkyl och forskning, affärskorrespondens, löne-, kund-, eller leverantörsdatabaser.
 • Vetenskaplig forskning på universitetsnivå betraktar vi inte som privat data, dock kan viss prisreduktion förekomma.

Om ovanstående villkor INTE uppfylls debiteras Auroras tjänster enligt prislistan avsedd för företag och myndigheter.
OVANSTÅENDE PRISER ANGES EXKLUSIVE FRAKT, HÖGSTA PRIORITET OCH EVENTUELLA RAID-STARTAVGIFTER


| Rädda Hårddisk |
| Återställa hårddisk |
| Rädda Data Stockholm |
| Dataräddning kraschad hårddisk |
| Återställa data |
| RAID Server Data Recovery |
| Reparera Trasig Hårddisk |
| NAS Data Recovery |
| Hårddisk Räddning |
| Aurora Data Recovery - Site Map |
| Data Recovery Stockholm |
| Återskapa data från kraschad Hårddisk |
| Kraschad hårddisk |
| Återskapa data från minneskort |
| Laga & Fixa Hårddisk |