Söker Du APU, LIA eller Praktik inom Nätverk och Nätverksteknik


Överväga en spännande IT praktik hos Aurora         Praktikplatser inom Nätverk och IT och Internet


Aurora Data Recovery AB är mest känt som Aurora Data Recovery. Som du ser från vårat företags namn så är vi är ett Hi-Tech företag. Vi använder den mest avancerade hårdvaran för att återskapa data från icke-fungerande hårddiskar, och faktiskt bygga en stor del av vår specialiserade hårdvara själva. Vi har två skyddade nätverk som ansluter cirka 24 datorer i 4 laboratorier till ett antal stora servrar. Vi tillämpar krypterade tunnlar mellan våra lokaler och har ett Ericsson centric IP telefonnätverk.

Vi använder endast den bästa hårdvaran och säkerhetsprodukter eftersom vi anser att våra kunder förtjänar den allra högsta nivån av säkerhet för skydd av sina uppgifter.

Eftersom Auroras verksamhet är mycket känslig, kräver vi den högsta nivån av ansvar och noggranhet från alla sökande.


Här är bara några exempel på små uppgifter som utgör en typisk arbetsdag vid en praktikplats på Aurora Data Recovery:
 • Prestandakontroll - Google och Web
 • Nätverksunderhåll och mättning
 • Säkerhets- och backuprutiner
 • Uppgradering av hårdvara
 • Utvärdering av mjukvara
 • Justering av SIP trunk och ZyXel firewalls
 • Databashantering
 • Installation av nätverkshårdvara
Om du tror att en praktik på Aurora skulle vara av värde för din framtida karriär, vänligen fyll i vårt ansökningsformulär |. Vi kommer att kontakta dig senare för en eventuellt möte.
 

Practical training in Network & IT


Aurora Data Recovery AB are also commonly known as Aurora Data Recovery. As you can guess from our companies name, we are a Hi-Tech company. We use the most advanced hardware to recover data from non-functioning disk drives, and actually build much of our specialized hardware ourselves. We have two protected networks connecting about 24 PC's in 4 laboratories to several very large servers.
We use only the very best hardware and security products since we believe that our clients deserve the very highest level of security for their data.

Since this area of activity in Aurora is very sensitive, we demand the highest level of responsibility and attention to detail from all applicants.

Here are just a few examples of small tasks that make up a typical working day during an internship at Aurora Data Recovery:
 • Performance support
 • Network support
 • Security- and backup routines
 • Upgrade of hardware
 • Evaluation of software
 • Database handling
 • Construction of special hardware
If you think that practical training at Aurora would be of value for your future career, then please fill in our application form |. We will get back to you for an eventual meeting.


Aurora erbjuder meningsfulla praktikplatser inom IT/nätverk för motiverade studenter

Airlines at Stockholm Arlanda Airport | Åskvader Skadad Hårddiskkrasch | Aurora Data Recovery Italy | Aurora Data Recovery Latvia | Aurora Data Recovery Lithuania | Aurora Data Recovery Norway | Aurora Data Recovery Poland | Aurora Data Recovery Romania | Aurora Data Recovery Russia | Aurora Data Recovery Services | Aurora Data Recovery Spain | Aurora Data Recovery Sweden | Aurora Data Recovery UK | Aurora Data Recovery Ukraine | Borttagna Filer | Data Recovery Från USB minne | Dataåterställning | Destruktion Av Känslig Data | Datakrasch Recovery | Dataraddning Server Haveri | Data Recovery För Stockholm Malmö Göteborg | Data Recovery Arabic | Data Recovery Estonia | Data Recovery France | Data Recovery germany | Data Recovery Greece | Data Recovery Italy | Data Recovery Japan | Data Recovery Russia | Data recovery Spain | Data Recovery Sweden | Data Recovery Turkey | Data Recovery Ukraine | Data Recovery Villkor | Datarekonstruktion | Digital memory Recovery | Diskräddning Stockholm | Embassies and Consulates in Stockholm | Eurobird 1 Satellite Channels | Extern Hårddisk Seagate Maxtor Lacie WD | Förlorad Data | fujitsu Data Recovery | Hårddiskkrasch | Hårddiskräddning Malmö | Hitachi Hårddiskkrasch | Hotbird Satellite Channels | IBM Hårddiskkrasch | International Telephone Dialing Country Codes | Kontakta Oss | Kunder | Lacie Krasch | Laptop Data Recovery Hjälp | Maxtor Hårddiskkrasch | Minneskort,Förlorat Bilder | om Aurora Data Recovery | Info för praktikanter | PRAO info | Praktik FAQ | Praktik inom Ekonomi | Praktik inom Kontorsadministration | Praktik inom Marknadsföring | Praktik inom Nätverk | Praktik Inom Webbdesign | Praktikplatser i Stockholm | Praktikantens Ris och Ros | Auroras Praktik Team| Prisexempel: Företag | Prisexempel: Privat | Riktprislista | Privacy Policy | Aurora Rädda Data Från Hårddiskar | Vem Kan Rädda Mina Filer? | Rädda Hårddisk | NAS Data Recovery | Raid Array Recovery | Raid Data Recovery | Raid Recovery Help | Auroras Data Recovery Renrum | Reparera Hårddisk | Samsung Data Recovery | Seagate Data Recovery | Seagate Disk Drive Crash | Seagate Extern Hårddisk Krasch | Seagate Hårddiskkrasch | Toshiba Data Recovery | Toshiba Hårddiskkrasch | Trafikkameror Stockholm | Trasig Hårddisk | Urgent Data Recovery | WD Data Recovery | WD Hårddiskkrasch | Vilken Data Recovery Företag Är Bäst | Villkor | Auroras World Clock |