Head Crash Recovery Services in Sweden


Aurora Data Recovery in Sweden will assist, wherever possible, PC users that have problems relating to Information Technology and storage. This may include Data Recovery following a disk drive crash, virus counter-measures, accidental formatting or even recovery of lost data following sabotage.We have over Almost 20 years experience of data security and data recovery.
For a small fee we can also permanently remove sensitive data from hard disk drives that are no longer in use.

Naturally we charge for our services


 

Hård Disk Krasch Tjänster i Sverige


Aurora Data Recovery i Sverige assisterar PC och Unix användare som har problem med Deras hårddiskar eller datalagring. Våra tjänster inkluderar Data Recovery efter en hårddisk krasch, oavsiktlig formatering eller medveten radering av affärskritiska data.

Aurora har över 17 års erfaranhet av Data Recovery Vi assisterar med antivirus åtgärder och helhetslösningar inom datasäkerhet bl.a. Data Destruktion (radering av information) på defekta eller begagnade hårddiskar.


Givetvis så debiterar vi våra tjänster.


In over 85% of all projects we have been successful in assisting clients with data recovery from damaged hard disks.

The time, and thus the charge, varies from case to case, but recovery will never take less than 3 hours and a realistic average is between 5-6 hours.

Very advanced cases, especially problems with RAID arrays and sabotage will usually take considerable longer time.
 
  If you wish us to assist with data recovery, you should begin by filling in the following form.
 

Recovery Service Form
In normal cases, following our first diagnose of your hard disk we contact you to present out preliminary prognosis and recovery recommendations.

VERY IMPORTAINT:
If you have indicated the status as 'MOST URGENT' we will commence recovery as soon as the harddisk is received and inform you of our progress every 5 hours.

 

I över 85% av alla uppdrag har vi lyckats assisterar klienter med att återskapa data från skadade hårddiskar. Dessutom, många av dessa fall har bedömts som hopplösa av klientens egna IT avdelning, så det finns alltid hopp.
Tiden det tar, och således, kostnaden, varierar starkt från fall till fall, men en så krävande insatts kommer aldrig att ta mindre än 3 timmar. Ett mer realistiskt genomsnitt ligger mellan 5-6 timmar, mer om vi måste bytta ut läshuvud och servo. Mycket avancerad insatts, exempelvis raid arrays och liknande, eller medveten radering, kommer alltid att ta betydligt längre tid.

Om Ni vill anlita oss för Head Crash Recovery Services, ska Ni börja med att fylla i följande formulär.

Recovery Service Blankett
Efter en snabb granskning av Din hårddisk återkommer vi till Dig med en första prognos och åtgärdsförslag.


MYCKET VIKTIGT:
Om Ni har valt insatts nivå 'HÖGSTA PRIORITET' påbörja vi insatsen för att återskapa Din data när hårddisken anländer till oss och informerar Er om utvecklingen minst var 5:e timma.
 

Over 1000 international companies have contacted Aurora over the past years for products and services, the vast majority are very satisfied.


 
 

Över 1000 internationella företag har kontaktat Aurora under de senaste åren för varor och tjänster, i stort sett har alla varit mycket nöjda.


 

Why not follow their example and contact us today ?

 

Varför inte kontakta oss redan idag ?


 

Aurora erbjuder hjälp med och utför följände Data Recovery tjänster:
 Hjälp att Rädda Hårddisk  |   Aurora återskapa Data från en trasig hårddisk  |   Aurora återskapa Filer från trasig hårddiskar  |   Aurora Rädda Data från hårddiskar  |   Aurora Laga hårddisk data  |   Hjälp med hårddisk krasch Problem  |   Hjälp att Rädda Data från Kraschad hårddisk  |   Trasig Hårddisk Data Recovery  |   Återställa Data från en Kraschad Hårddisk  |   Hårddisk Recovery hjälp  |   Datarekonstruktion från Skadad Hårddisk  |   Fixa hårddisk Data Recovery  |   Data Recovery Hjälp  |   RAID Recovery Hjälp  |   RAID Data Recovery Hjälp  |   RAID Array Data Recovery  |   RAID Array Recovery  |   NAS Data Recovery Hjälp  |   Laptop Data Recovery Hjälp 
Hårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ? Aurora rädda data efter en hårddiskkrasch