To English Version To the Svedish version of this page

Auroras Data Recovery Begäran för Konsument - EJ Företagare


  1. Kontaktuppgifter    |     2. Problembeskrivning    |     3. Recovery instruktioner    |   4. Inleverans alternativ

Är du berättigad till prisreduktion för privat hemanvändning ?Personuppgifter 
Vidare till följande sida


Övrig Information


Hårddiskegenskaper Hårddiskmärke    Operativsystem
 Modell nr.      Antal Hårddiskar  
 Lagringskapacitet      Har hårddisken öppnats ?  Nej        Ja  

 

Händelseförlopp och övrig information


Beskriv exakt vad som har hänt med hårddisken

Vilken information ska prioriteras ?

Har någon annan recovery åtgärd gjorts innan hårddisken skickades till oss ?

Anteckning gällande särskilda överenskommelser om debitering, budgetramar eller dylikt


 
 
Åter till föregående sida   |   Vidare till följande sida
Prioritet och arbetsinsats


  VILKEN ARBETSINSATS ÖNSKAR NI?  
Jag godkänner att Data Recovery arbetet inleds med förutsättning att arbetet ligger inom kostnadsrama "B" som finns angivna på informationssidan.   

Jag önskar att ni begränsar er insats till en timmars arbete* och därefter kontaktar mig med ett prognos samt kostnadsbedömning.
Kom ihåg att en klonavgift tillkommer för varje hårddisk i en RAID.
  (Mest för försäkringsärende)


  VILKEN PRIORITET ÖNSKAR NI?  
Normal Prioritering, tur och ordnings regel.    (09:00 - 17:00) veckodagar.

Brådskande, arbete påbörjas direkt efter inleverans. (tillägg)
   (09:00 - 17:00) veckodagar.

Högsta Prioritet, arbete genomförs mellan 09:00-23:00 varje dag, året runt. (tillägg)
   (09:00 - 23:00) alla dagar.


*Minimum tidsdebitering för data recovery arbete är en timme.

 
Åter till föregående sida   |   Vidare till följande sida

Leveransinstruktioner för PrivatpersonerFöljande leveransalternativ finns tillgängliga för defekta hårddiskar
eller minneskort till Aurora för privatpersoner:
  • Personlig 'DROP-IN' service. Välkommen in 09:00 till 17:00
  • Postens 'FÖRETAGSPAKET' (TIPS: Även privatpersoner kan skicka med företagspaket)
  • Leverans med auktoriserad BUD-FIRMA (mycket lämpligt vid brådskande ärende)
Aurora tar informationssäkerhet på stort allvar. Således av både praktiska och säkerhetsskäl, tar vi ENDAST emot föremål för Data Recovery efter att denna blankett är insänd till oss.

Jetpak Posten FedEx UPS Bring Box Delivery

Jag har läst informationen, försäljningsvillkoren och prislistan   Hårddisken används ENDAST för lagring av privat och icke kommersiell data. Således begär jag kostnadsreduktion

Auroras leveransadress för kraschade hårddiskar
Åter till föregående sida   |     |   Skriva ut en egen kopia

Hårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ?