Hårddisk Banner

Have you lost or deleted an important file?En filserverkrasch, filkrasch eller saknade filer behöver inte innebära katastrof. Aurora Data Recovery har över 30 års erfarenhet inom avancerad filrekonstruktion, har hjälpt tusentals företag över hela världen med att rekonstruera känslig affärsinformation från icke fungerande filer, filservers, korrupta hårddiskar etc.

I alla situationer, oavsett kompetensen hos ditt företags IT-specialister, kan vi starkt rekommendera dig att ta kontakt med vår tekniska support för information om hur du kan gå vidare utan att riskera att oavsikligen göra saken värre.

A File server crash, File crash or missing file need not be a disaster. Aurora Data Recovery, with more than 28 years of experience in advanced File Recovery, has helped literally thousands of companies worldwide by recovering critical business information from defective Files, File servers, defective hard drives etc.

In all situations, whatever the competence of your own companies IT department, we would strongly advise contact with our technical support dept for advice before any irrecoverable damage is unintentionaly caused.


Lost File Recovery Services from Aurora Data RecoveryHårddiskkrasch efter åskväder eller blixt nedslag ? Aurora rädda data efter en hårddiskkrasch