Embassy address and open times


Embassy of Turkey in Stockholm


Turkish flag


Address and open timesThe Turkish Embassy in Stockholm


 Address: Dag Hammarskjdsvg 20
 Postal Address: SE-115 27 Stockholm
    
 Telephone: +46-8 23 0840
 Telefax: +46-8-663 5514
     
 Open: 09:00 - 17:00 (weekdays)
    
 WEB Address: www.turism.turkemb.se
 Email Embassy: turkbe@turkemb.se
 

The Turkish Consulate in Stockholm


 Address: Dag Hammarskjdsvg 20
 Postal Address: SE-115 27 Stockholm
    
 Telephone: +46-8 23 0840
 Telefax: +46-8-663 5514
     
 Open: 09:00 - 17:00 (weekdays)
    
 WEB Address: www.turism.turkemb.se
 Email Embassy: turkbe@turkemb.se
Other Embassies in Stockholm     |    Aurora Data Recovery ServicesDid you know that :

Aurora data recovery i Stockholm kan rädda data från en trasig hårddisk
Aurora data recovery i Stockholm kan reparera en hårddisk och återställa förlorad data
Aurora Data Recovery i Stockholm kan återskapa data från en hårddiskkrasch
Aurora utför datarekonstruktion från skadade hårddiskar för kunder i hela Sverige.