Vad är det som gäller kring mitt data recovery uppdrag?Nedanstående serviceregler accepteras alltid av kunden i samband med inskick av webbaserad beställningen samt vid personlig inleverans av hårddiskar till våra laboratorier.

Aurora Data Recovery utför endast data räddning från hårddiskar där kunden betalar för utfört arbete. För garantireparationer hänvisar vi till respektive tillverkarens webbplats.Om hårddisken önskas i retur


  • Efter ett avböjt kostnadsförslag debiteras alltid undersöknings avgift samt eventuella avgift för frakt och skyddsemballage. Aurora skicka inte fakturor till försäkringsbolag eller tredje person.


  • Kunden ansvarar för att kontaktuppgifter såsom adress, e-post, mobilnummer eller dylikt är rätt angivna. För ej uthämtad vara så tvingas vi debitera fraktkostnad ut till kund samt returfrakt och en expeditionsavgift.


  • Retur av återskapade data sker oftast med Postens Företagspaket, MyPac eller Budföretag. Kunden är alltid välkommen att personligen hämta lagringsmedia med återskapade data i vår reception på Brovägen 9, 3tr.


  • Aurora ansvarar inte, under några som helst förhållanden, för påståt förlust av information vid data återställning.


  • Aurora ansvarar ej för tillbehör såsom kabinett, original kartong, ström adapter eller liknande om inte annat är avtalat eller antecknad vid inleverans.


  • Pris kategori ska ses som en uppskattning inte som ett löfte. Servicetiden kan i extremfall dra ut på faktorer som står utanför vår kontroll t.ex. brist på reservdelar, inflöde, extrem luftförorening, sjukdom, force majeure eller liknande.


  • Aurora ansvarar inte för skador uppkomna under transporten till oss. Emballera alltid hårddisken väl, helst i en kartong med så kallad bubbelplast. Använd ogärna originalkartong då vi återvinna allt inkommande emballage.


  • Aurora ansvarar inte för åberopanden av repor/slitage under data recovery arbete. Hårddisken hanteras varsamt i ett säkert system av ESD skyddad bänkar, renrum, skyddsfilm och liknande enligt tillverkarens egen standard.


  • För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader om inget annat har avtalats skriftligen. Hårddisken returneras alltid till den adress som anges vid beställningen. Vid hämtning i reception lämnas hårddisken ut endast mot uppvisande av giltig legitimation samt referens till gällande säkerhetskod.